Fakta

Lærested:
Sted:
Grimstad
Studietype:
Fagskolestudium
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Oppstart: 21. mars
Pris:

Gratis*

Studiepoeng:
5
Søknadsfrist: 21. februar

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

Innføring i endringskompetanse og Lean gir deg grunnleggende kompetanse i kontinuerlig forbedring, og vil gjør deg til bidragsyter i endringsarbeid i organisasjonen.

Skal bedrifter kunne omstille seg i samme tempo som næringslivet og konkurrenter, må kompetansen om forbedringsarbeid og endringsprosesser finnes på alle nivåer i organisasjonen.  Denne utdanningen gir deg innsikt i prosessflyt og verdikjeder for å kunne identifisere forbedringspotensialer og iverksette forbedringsprosesser.  Å være ressurseffektiv, og konkurransedyktig, det handler om forbedringsarbeid, effektivisering og endring.  

Faglærerne jobber selv i industrien og kjenner godt til produksjonsprosessen. Bedriftene de jobber hos tilhører Eyde og/eller Innotre klyngen i Agder. De har mye praktisk og lokal kompetanse, deler av egen erfaring og bruker praktiske eksempler i gjennomgang av læringsstoffet.

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. 

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse, som for eksempel flere års erfaring innen produksjonsavdelingen. 

Læringsutbytte

  • grunnleggende teori om endringsprosesser
  • teori om forbedringsarbeid, metoder og (Lean)verktøy
  • kartlegge, identifisere og gjennomføre forbedringstiltak
  • kunnskap om hvordan intern kompetanseoverføring i bedriften kan gjennomføres
  • om roller og relasjonsbygging