Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

En spesialisering i produksjon for batteriverdikjeden.

Dagens operatører i batteriverdikjeden har stort ansvar i produksjonsprosessene og har ansvar for eksempelvis overvåking, vedlikehold, forbedringsarbeid og utvikling.  

Bedriftene i batteriverdikjeden setter høye krav til kvalifisert arbeidskraft, og tilgang på kompetente ansatte er en svært kritisk faktor.  

Jobber du, eller har du lyst til å jobbe i batteriverdikjeden, har du behov for et faglig påfyll og spissing av kompetanse for å kunne arbeide i denne nye industrien, da er dette studien for deg. Gjennom de ulike modulene kan du opp bygge din kunnskap og kompetanse.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, Batteriteknologi, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev eller tilsvarende realkompetanse.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret. 

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Karrieremuligheter

Dette tilbudet vil i stor grad kunne omstille og kvalifisere et stort antall operatører med ulike bakgrunn, til å gjøre en god jobb i et nytt produksjonsmiljø og med nye arbeidsoppgaver i bedrifter i batteriverdikjeden.  

Denne utdanningen har stor relevans for produksjonen og omstillingsevnen av bedriftene. Studiet vil gjøre deg rustet til å ta nye utfordringer i egen bedrift eller innta nye roller.

Studiet sikrer livslang læring av bedriftens ansatte og vil gjøre deg bedre rustet til å møte endringer.

Alle utdanninger innen