× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Shipping management favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Shipping er en av verdens mest spennende bransjer - kjent for sitt høye tempo og hurtige endringer. Du får inngående kunnskap og innblikk i den unike offshorekompetansen som har gjort Nordvestlandet verdensledende. Du vil nyte godt av NTNU sine tette bånd til den store, regionale og internasjonale maritime næringen.

Shipping er en internasjonal bransje med mange muligheter. Det er et stort behov for arbeidskraft med høy kompetanse innen den maritime næringen. Shipping management er en fleksibel utdanning hvor du kan få en karriere i mange ulike typer bransjer, også utenom den tradisjonelle shippingnæringen. Du skal kunne bli fremtidig leder i en bransje med store miljømessige, etiske, faglige, praktiske og menneskelige utfordringer. Studiet forbereder deg på de problemstillinger som verft, utstyrsprodusenter og offshorebaser står over for i sin daglige drift.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i shipping management

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

44.00 (primær)
47.20 (ordinær)

Studieplasser

48

Søknadskode (SO)

194470