Universitet og høgskole

Bygger på studiekompetanse frå vidaregåande opplæring. Du kan ta einskilde fag eller grader på ulike nivå.