Informasjon

Bilete
Patolog titter inn i mikroskop.

Tittel
Informasjon og fakta om høyere utdanning

Intro
Høyere utdanning bygger på videregående utdanning eller tilsvarende og krever vanligvis generell studiekompetanse som opptakskrav - eller en bestemt fagkombinasjon. Høyere utdanning bygger på videregående utdanning eller tilsvarende og krever vanligvis generell studiekompetanse som opptakskrav - eller en bestemt fagkombinasjon.
Bilete
Yrkesdykker som jobber under vann

Tittel
Frister det med studier i utlandet?

Intro
Finn ut hvordan du får godkjent din utenlandske utdanning i Norge.

Verktøy

Se alle verktøy