Informasjon

Bilete
Patolog titter inn i mikroskop.

Tittel
Informasjon og fakta om høyere utdanning

Intro
Høyere utdanning bygger på videregående utdanning eller tilsvarende og krever vanligvis generell studiekompetanse som opptakskrav - eller en bestemt fagkombinasjon. Høyere utdanning bygger på videregående utdanning eller tilsvarende og krever vanligvis generell studiekompetanse som opptakskrav - eller en bestemt fagkombinasjon.
Bilete
Yrkesdykker som jobber under vann

Tittel
Utdanning i utlandet

Intro
Ønsker du en utdanning som skiller seg ut? Utforsk mulighetene du har til å studere i utlandet.

Verktøy

Se alle verktøy