Utdanningstilbud

Vis filter

Fagskolen i viken tilbyr studier innen fagområdene;

 

Vår misjon er å gi fagarbeidere muligheten til å heve sin fagkompetanse med høyere yrkesfaglig utdanning. 

Vi har lang tradisjon med å utdanne fagfolk, faktisk 125 års erfaring med etter- og videreutdanningstilbud til fagarbeidere. Som offentlig fagskole er vi stolt av å være Norges største, med 1600 studenter. Vi er opptatt av kvalitet i våre utdanninger og at våre studenter vil få relevant fagkompetanse som yrkessektoren etterspør i markedet. Vi er kjent for nært samarbeid med yrkessektoren, slik at vi hele tiden tilbyr og videreformidler den nyeste fagkompetansen i markedet. 

Våre fagskolestudier er korte yrkesrettede, som kan tas over 2-4 år, på heltid, deltid, eller nettbaserte utdanningsløp. 

Vi har disse nettilbudene, lenke

I 2020 ble vi Fagskolen i Viken etter sammenslåing av tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen Oslo og Akershus (studier tilknytning til Akershus).

Nærhet til fagmiljøene - Dette er våre studiesteder i Viken.
Det er viktig for fagmiljøene å kunne oppdatere sin fagkompetanse i nærmiljøet. Vi har derfor 8 studiesteder i Viken fylkeskommune;