Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 44.00 (primær)
  • 47.50 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194367

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer er stadig større? I sosialantropologien lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden. Du ser på kulturer og samfunn fra innsiden, og gjennom feltarbeid og deltakende observasjon får du en forståelse av omgivelsene dine og deg selv. Årsstudiet gir en grunnleggende innføring i sosialantropologi. Du lærer om:

  • Grunnleggende perspektiver og begreper i sosialantropologi
  • Etnografisk metode

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i sosialantropologi

Alle utdanninger innen