Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i hvordan samfunnet bruker sine ressurser, som arbeidskraft, naturressurser og kunnskap.

Det er vanlig å dele faget inn i to hovedretninger, disse er mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi handler om enkeltaktører, som vil si mennesker, husholdninger og bedrifters økonomiske beslutninger.

Makroøkonomi handler om nasjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger. Du lærer om hvordan faktorer som inflasjon, arbeidsledighet og internasjonal handel påvirker økonomien på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Utdanninger

Viser 28 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i filosofi, politikk og økonomi (FPØ) Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS
Bachelorprogram i samfunnsøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen MATTE4 48.20 50.40
Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Business and Human Rights Master og høyere Universitetet i Bergen
Corporate finance 15 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole (NHH)
Economics Master og høyere Universitetet i Oslo
Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 58.30 62.10
Kapitalforvaltning 30 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole (NHH)
Masterprogram i samfunnsøkonomi Master og høyere Universitetet i Bergen
Private Equity 15 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole (NHH)
Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Master og høyere Universitetet i Bergen MATRS 50.90 53.90
Samfunnsøkonomi Årsstudium og kortere Kristiania
Samfunnsøkonomi Årsstudium og kortere Universitetet i Oslo GENS 47.20 59.00
Samfunnsøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 50.00 57.10
Samfunnsøkonomi Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 44.10 47.50
Samfunnsøkonomi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 50.00 55.60
Samfunnsøkonomi - master (2-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samfunnsøkonomi - master (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MATRS 51.90 54.50
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 48.80 55.00
Samfunnsøkonomi II Årsstudium og kortere Kristiania

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Samfunnsøkonomi (8341)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)
 • Master, environmental and development economics, toårig (734906)
 • Samfunnsøkonomi (7341)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)
 • Samfunnsøkonomi (6341)
 • Bachelor, samfunnsøkonomi, treårig (634103)
 • Samfunnsøkonomi (6341)
 • Samfunnsøkonomi, lavere nivå (634102)
 • Samfunnsøkonomi, uspesifisert, lavere nivå (634199)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
 • Bachelor, politisk økonomi, treårig (634902)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (634999)
 • Samfunnsøkonomiske fag, lavere nivå (634901)
 • Cand.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi (734101)
 • Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi (734102)
 • Master of Science, samfunnsøkonomi, toårig (734105)
 • Master, samfunnsøkonomi, femårig (734104)
 • Master, samfunnsøkonomi, toårig (734103)
 • Samfunnsøkonomi (7341)
 • Samfunnsøkonomi, uspesifisert, høyere nivå (734199)
 • Høyere avdeling for siviløkonomer, samfunnsøkonomi (734902)
 • Mag.art.-utdanning, samfunnsøkonomi (734903)
 • Master of Science, environmental and development economics, toårig (734904)
 • Master, environmental and development economics, toårig (734906)
 • Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • Master, utviklings- og ressursøkonomi, toårig (734907)
 • Samfunnsøkonomi, høyere nivå (734905)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre (7349)

Relevante yrker