Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen gir innsikt i hvordan samfunnet bruker sine ressurser, som arbeidskraft, naturressurser og kunnskap.

Det er vanlig å dele faget inn i to hovedretninger, disse er mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi handler om enkeltaktører, som vil si mennesker, husholdninger og bedrifters økonomiske beslutninger.

Makroøkonomi handler om nasjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger. Du lærer om hvordan faktorer som inflasjon, arbeidsledighet og internasjonal handel påvirker økonomien på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. På masternivå kan også matematikk kreves. Lokalt opptak forekommer på noen utdanninger. Se mer informasjon på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. På masternivå kan også matematikk kreves. Lokalt opptak forekommer på noen utdanninger. Se mer informasjon på den enkelte utdanning.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8341 - Samfunnsøkonomi
 • 754141 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi
 • 734906 - Master, environmental and development economics, toårig
 • 7341 - Samfunnsøkonomi
 • 6349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 6341 - Samfunnsøkonomi
 • 634103 - Bachelor, samfunnsøkonomi, treårig
 • 6341 - Samfunnsøkonomi
 • 634102 - Samfunnsøkonomi, lavere nivå
 • 634199 - Samfunnsøkonomi, uspesifisert, lavere nivå
 • 634903 - Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig
 • 634902 - Bachelor, politisk økonomi, treårig
 • 6349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 634999 - Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 634901 - Samfunnsøkonomiske fag, lavere nivå
 • 734101 - Cand.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734102 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734105 - Master of Science, samfunnsøkonomi, toårig
 • 734104 - Master, samfunnsøkonomi, femårig
 • 734103 - Master, samfunnsøkonomi, toårig
 • 7341 - Samfunnsøkonomi
 • 734199 - Samfunnsøkonomi, uspesifisert, høyere nivå
 • 734902 - Høyere avdeling for siviløkonomer, samfunnsøkonomi
 • 734903 - Mag.art.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734904 - Master of Science, environmental and development economics, toårig
 • 734906 - Master, environmental and development economics, toårig
 • 734908 - Master, politikk og økonomi, toårig
 • 734907 - Master, utviklings- og ressursøkonomi, toårig
 • 734905 - Samfunnsøkonomi, høyere nivå
 • 7349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8341 - Samfunnsøkonomi
 • 754141 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi
 • 734906 - Master, environmental and development economics, toårig
 • 7341 - Samfunnsøkonomi
 • 6349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 6341 - Samfunnsøkonomi
 • 634103 - Bachelor, samfunnsøkonomi, treårig
 • 6341 - Samfunnsøkonomi
 • 634102 - Samfunnsøkonomi, lavere nivå
 • 634199 - Samfunnsøkonomi, uspesifisert, lavere nivå
 • 634903 - Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig
 • 634902 - Bachelor, politisk økonomi, treårig
 • 6349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 634999 - Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 634901 - Samfunnsøkonomiske fag, lavere nivå
 • 734101 - Cand.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734102 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734105 - Master of Science, samfunnsøkonomi, toårig
 • 734104 - Master, samfunnsøkonomi, femårig
 • 734103 - Master, samfunnsøkonomi, toårig
 • 7341 - Samfunnsøkonomi
 • 734199 - Samfunnsøkonomi, uspesifisert, høyere nivå
 • 734902 - Høyere avdeling for siviløkonomer, samfunnsøkonomi
 • 734903 - Mag.art.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734904 - Master of Science, environmental and development economics, toårig
 • 734906 - Master, environmental and development economics, toårig
 • 734908 - Master, politikk og økonomi, toårig
 • 734907 - Master, utviklings- og ressursøkonomi, toårig
 • 734905 - Samfunnsøkonomi, høyere nivå
 • 7349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Samfunnsøkonomi (8341)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)
 • Master, environmental and development economics, toårig (734906)
 • Samfunnsøkonomi (7341)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)
 • Samfunnsøkonomi (6341)
 • Bachelor, samfunnsøkonomi, treårig (634103)
 • Samfunnsøkonomi (6341)
 • Samfunnsøkonomi, lavere nivå (634102)
 • Samfunnsøkonomi, uspesifisert, lavere nivå (634199)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
 • Bachelor, politisk økonomi, treårig (634902)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (634999)
 • Samfunnsøkonomiske fag, lavere nivå (634901)
 • Cand.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi (734101)
 • Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi (734102)
 • Master of Science, samfunnsøkonomi, toårig (734105)
 • Master, samfunnsøkonomi, femårig (734104)
 • Master, samfunnsøkonomi, toårig (734103)
 • Samfunnsøkonomi (7341)
 • Samfunnsøkonomi, uspesifisert, høyere nivå (734199)
 • Høyere avdeling for siviløkonomer, samfunnsøkonomi (734902)
 • Mag.art.-utdanning, samfunnsøkonomi (734903)
 • Master of Science, environmental and development economics, toårig (734904)
 • Master, environmental and development economics, toårig (734906)
 • Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • Master, utviklings- og ressursøkonomi, toårig (734907)
 • Samfunnsøkonomi, høyere nivå (734905)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre (7349)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.