Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Petroleumsteknologi er et teknologisk felt som er fokusert på utforskning, utvinning og produksjon av petroleumsressurser, spesielt olje og naturgass.

Petroleumsteknologer, også kjent som petroleumsingeniører, er ansvarlige for å utvikle og implementere teknologier og prosesser som gjør det mulig å hente ut olje og gass fra underjordiske reservoarer på en effektiv og lønnsom måte.

Hensyn til miljøet og en bærekraftig utvikling er et viktig fokusområde i studiene.

Hva er forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning?

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og spesielle krav til realfagskombinasjon eller forkurs til ingeniør. Les mer på den enkelte utdanningen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og spesielle krav til realfagskombinasjon eller forkurs til ingeniør. Les mer på den enkelte utdanningen.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 652214 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig
 • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig
 • 752203 - Cand.techn.-utdanning, petroleumsteknologi
 • 852202 - Dr.ing.-utdanning, geologi og petroleumsteknologi
 • 655206 - Høgskoleingeniørutdanning, petroleumsteknologi, treårig
 • 658402 - Maritim høgskole, petroleumslinje
 • 755206 - Master of Science, petroleum engineering, toårig
 • 756204 - Master of Science, petroleum geosciences, toårig
 • 752224 - Master of Science, petroleumsteknologi, femårig
 • 752222 - Master, petroleumsteknologi, toårig
 • 756211 - Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig
 • 756212 - Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, toårig
 • 752220 - Master, teknologi, petroleumsteknologi, femårig
 • 752221 - Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig
 • 655209 - Petroleumsteknologi, lavere nivå
 • 641902 - Petroleumsøkonomi, toårig påbygging
 • 852212 - Ph.d.-program, petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 752212 - Sivilingeniørutdanning, petroleumsteknologi
 • 741114 - Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi
 • 752223 - Master, prosessteknologi, toårig
 • 759918 - Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig
 • 759925 - Master, teknologi, prosessteknikk, toårig
 • 855106 - Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk
 • 852211 - Ph.d.-program, kjemisk prosessteknologi
 • 759911 - Sivilingeniørutdanning, prosessautomatisering
 • 759912 - Sivilingeniørutdanning, prosessteknikk
 • 6584 - Gruvedrift og utvinning
 • 658404 - Videreutdanning, gruvedrift og utvinning
 • 758401 - Sivilingeniørutdanning, gruvelinje
 • 752226 - Master of Science, olje- og gassteknologi, 1½-årig
 • 755204 - Master of Science, hydropower development, toårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 652214 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig
 • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig
 • 752203 - Cand.techn.-utdanning, petroleumsteknologi
 • 852202 - Dr.ing.-utdanning, geologi og petroleumsteknologi
 • 655206 - Høgskoleingeniørutdanning, petroleumsteknologi, treårig
 • 658402 - Maritim høgskole, petroleumslinje
 • 755206 - Master of Science, petroleum engineering, toårig
 • 756204 - Master of Science, petroleum geosciences, toårig
 • 752224 - Master of Science, petroleumsteknologi, femårig
 • 752222 - Master, petroleumsteknologi, toårig
 • 756211 - Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig
 • 756212 - Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, toårig
 • 752220 - Master, teknologi, petroleumsteknologi, femårig
 • 752221 - Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig
 • 655209 - Petroleumsteknologi, lavere nivå
 • 641902 - Petroleumsøkonomi, toårig påbygging
 • 852212 - Ph.d.-program, petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 752212 - Sivilingeniørutdanning, petroleumsteknologi
 • 741114 - Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi
 • 752223 - Master, prosessteknologi, toårig
 • 759918 - Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig
 • 759925 - Master, teknologi, prosessteknikk, toårig
 • 855106 - Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk
 • 852211 - Ph.d.-program, kjemisk prosessteknologi
 • 759911 - Sivilingeniørutdanning, prosessautomatisering
 • 759912 - Sivilingeniørutdanning, prosessteknikk
 • 6584 - Gruvedrift og utvinning
 • 658404 - Videreutdanning, gruvedrift og utvinning
 • 758401 - Sivilingeniørutdanning, gruvelinje
 • 752226 - Master of Science, olje- og gassteknologi, 1½-årig
 • 755204 - Master of Science, hydropower development, toårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig (652214)
 • Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig (655217)
 • Cand.techn.-utdanning, petroleumsteknologi (752203)
 • Dr.ing.-utdanning, geologi og petroleumsteknologi (852202)
 • Høgskoleingeniørutdanning, petroleumsteknologi, treårig (655206)
 • Maritim høgskole, petroleumslinje (658402)
 • Master of Science, petroleum engineering, toårig (755206)
 • Master of Science, petroleum geosciences, toårig (756204)
 • Master of Science, petroleumsteknologi, femårig (752224)
 • Master, petroleumsteknologi, toårig (752222)
 • Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig (756211)
 • Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, toårig (756212)
 • Master, teknologi, petroleumsteknologi, femårig (752220)
 • Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig (752221)
 • Petroleumsteknologi, lavere nivå (655209)
 • Petroleumsøkonomi, toårig påbygging (641902)
 • Ph.d.-program, petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (852212)
 • Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi (756205)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsteknologi (752212)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi (741114)
 • Master, prosessteknologi, toårig (752223)
 • Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig (759918)
 • Master, teknologi, prosessteknikk, toårig (759925)
 • Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk (855106)
 • Ph.d.-program, kjemisk prosessteknologi (852211)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessautomatisering (759911)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessteknikk (759912)
 • Gruvedrift og utvinning (6584)
 • Videreutdanning, gruvedrift og utvinning (658404)
 • Sivilingeniørutdanning, gruvelinje (758401)
 • Master of Science, olje- og gassteknologi, 1½-årig (752226)
 • Master of Science, hydropower development, toårig (755204)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.