Nøkkelinformasjon

Entreprenørskap er å etablere og utvikle en virksomhet, tjeneste, eller et produkt, ut fra en idé.

Du lærer om prosessene bak etableringen av en bedrift, og får kunnskap og ferdigheter til å arbeide med innovasjon og entreprenørskap.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, grønn gründer, halvårig (573901)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, toårig (541171)
 • Fagskoleutdanning, etablering, innovasjon og entreprenørskap (541106)
 • Fagskoleutdanning, innovasjon og entreprenørskap, ettårig (541167)
 • Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri (557151)
 • Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri (557151)
 • Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, halvårig (541127)
 • Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, toårig (541112)
 • Fagskoleutdanning, fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap, ettårig (557142)
 • Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig (541147)
 • Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, halvårig (541152)
 • Fagskoleutdanning, reiseliv og entreprenørskap, ettårig (544109)
 • Fagskoleutdanning, reiseliv og entreprenørskap, ettårig (544109)
 • Fagskoleutdanning, sosialt entreprenørskap (569971)
 • Fagskoleutdanning, sosialt entreprenørskap (569971)

Relevante yrker