Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

4 000,- for hele studiet

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Studiet gir deg ny kompetanse innen områder som markedsføring, kommunikasjon, digitale verktøy og sosiale medier, destinasjonsutvikling, vertskap, næringsutvikling, bærekraftig virksomhet, innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling, entreprenørskap, økonomi for bedriftsetablering, lokal og regional opplevelsesutvikling, digitale opplevelser og opplevelsesøkonomi. Vi legger også vekt i studiet på at studentene skal kunne bidra til destinasjonsutvikling og entreprenørskap for virksomheter.

Undervisningsopplegg

Studiet er organisert som nettbasert studium med faste nettsamlinger.

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over 4 semestre deltid over 2 år.
Total studiebelastning er 1500 timer over 4 semestre.

Opptakskrav

 • Bakerfaget
 • Butikkslakterfaget
 • Ernæringskokkfaget
 • Ferskvarehandlerfaget
 • Institusjonskokkfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Kokkfaget
 • Konditorfaget
 • Kjøttskjærerfaget
 • Pølsemakerfaget
 • Servitørfaget
 • Slakterfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Sjømatproduksjon
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Reiselivsfaget
 • Salgsfaget

Husk å legg ved dokumentasjon i form av vitnemål fra videregående og/eller bevis på bestått fagbrev.

Opptak kan også gjøres på bakgrunn av realkompetansevurdering, jf. forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen  Rogaland. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-18-2022

Opptaksinformasjon

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, eller reiselivsfaget samt for deg som har fagbrev i restaurant og matfag. Har du relevant yrkeserfaring innen disse områdene, kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

Alle utdanninger innen