Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Gir du bistand til barn, unge eller voksne med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med komplekse atferdsutfordringer? Ønsker du mer kunnskap om hvordan analysere og behandle utfordrende atferd. Målet med dette studiet er å bidra til økt kompetanse på faglige tilnærminger som fremmer inkludering, deltakelse og sosialt verdsatte roller.

Videreutdanning, deltid. 30 stp

Studiets oppbygging

Videreutdanningen omhandler kunnskaper og generell kompetanse i forståelse for utvikling av atferd som utfordrer, hos personer med utviklingshemning og autisme. Med basis i dette, vil utdanningen søke å oppnå avanserte ferdigheter i iverksetting av tiltak for å redusere disse. Utdanningen vil presentere rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) som skreddersydde opplegg. Gjennom bruk av PAS, vil fagmiljøet og personen det gjelder, kunne oppnå konkrete endringer i målatferd, men også endringer i forhold til samfunnsdeltakelse, nettverksmuligheter, økte valgmuligheter, samt nye roller som innebærer respekt fra andre og kontinuerlig økt kompetanse. På den måten kombineres viktige prinsipper innen normalisering med medborgerskapstradisjonen og mer generelt målrettet miljøarbeid i denne videreutdanningen.

Emner

  • Rammer, teorier og etisk refleksjon knyttet til forebygging og håndtering av atferd som utfordrer
  • Beslutningsprosesser og positiv atferdsstøtte (PAS)
  • Fagutvikling og intervensjon ved positiv atferdsstøtte (PAS)

Les mer om organisering av studiet og innhold på studiesiden.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknadsfrist: se VIDs nettsider

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning