Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 44.80 (primær)
  • 51.10 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 185438

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

19. desember 2023.

Om studiet

Samfunnsgeografi er studiet for deg som ønsker å forstå det store bildet, fra lokale forhold til globale sammenhenger. Byplanlegging og bærekraft, miljø- og klimautfordringer og politiske og økonomiske prosesser er blant våre viktigste temaer – i Norge og i verden. Bli med og engasjer deg i utfordringene samfunnet står overfor.

Innhold i studiet

I samfunnsgeografi er vi opptatt av sosial og miljømessig bærekraft. Du lærer om byutvikling, globalisering, klimaendringer og demokratisering ut fra et bærekraftperspektiv. Gjennom gruppearbeid, ekskursjoner og engasjerende læringsformer får du øvet opp din evne til å se sammenhenger mellom det som skjer lokalt, nasjonalt og globalt.

Samfunnsgeografi handler om forholdet mellom samfunn og naturmiljø, og hvordan sosiale, politiske og økonomiske prosesser kommer til uttrykk geografisk. Nettopp fordi steder er ulike, gir endringer i samfunnet og globalt forskjellig utslag på ulike steder. I samfunnsgeografi lærer du å forstå disse forskjellene og hvorfor de er viktige for dem det gjelder.

Første studieåret gir deg en grundig innføring i samfunnsgeografi. Du lærer å bruke geografiske informasjonssystemer – et ettertraktet verktøy i arbeidslivet – og du får prøve deg på skrivetrening og et avgrenset feltarbeid. Allerede på andre semesteret begynner du å ta fordypningsemner i temaer du er interessert i. Har du lyst til å dra på utveksling kan du gjøre det i femte semesteret. Siste semesteret skriver du en bacheloroppgave som knytter sammen kunnskapen du har tilegnet deg.

Jobb og videre studier

Samfunnsgeografenes evne til å gjenkjenne endringsprosesser og analysere forholdet mellom ulike nivåer er nyttig i arbeidslivet. Samfunnsgeografer jobber i kommuner og departement, i næringslivet, frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Her er noen eksempler på arbeidsområder samfunnsgeografene jobber med:

  • by- og regional utvikling og arealplanlegging
  • miljøforvaltning og klimaspørsmål
  • bedriftenes samfunnsansvar
  • bistandsprosjekter og humanitært arbeid
  • geografiske informasjonssystemer: design, kart fremstilling, analyse
  • miljø- og sivilsamfunnsorganisasjoner
  • migrasjon, inkludering og deltakelse
  • undervisning og forskning

Med en bachelorgrad i samfunnsgeografi kan du gå videre på masterstudier i geografi og samfunnsgeografi, i tillegg til en rekke tverrfaglige masterprogrammer i Norge og utlandet. Ved UiO kan du søke opptak i Master in Human Geography. Les mer om jobb og videre studier.

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi kan du studere et semester i utlandet. Det gir deg verdifull erfaring – faglig og sosialt og i arbeidslivet. Studieløpet er tilrettelagt så at du kan dra på utveksling i femte semesteret. Samfunnsgeografi har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Europa og Nord-Amerika. På UiO finnes det utvekslingsavtaler med en rekke universiteter, deriblant flere som rangeres blant de beste i verden. Les mer om studieopphold i utlandet. Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Samfunnsgeografistudenter er en engasjert og aktiv gjeng som bryr seg om samfunnet rundt oss og verden vi lever i. Studiet arrangerer lærerike og morsomme ekskursjoner og faglige arrangementer, mens studentenes programutvalg står for spennende sosiale aktiviteter året rundt, inkludert årlig studietur til utlandet. Bli med i GIS-klubben og studentenes tidsskrift Samfunnsgeografen for både faglig og sosialt påfyll.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen