Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

36000

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
20

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Helseøkonomi er et deltidsstudium på 20 studiepoeng, som kan tas for seg eller inngå som ett av tre kurs i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Kurset skal gi innsikt i grunnleggende begreper i økonomifaget. Styringsutfordringer i helse- og omsorgssektorene presenteres sett fra både et samfunnsperspektiv, et foretak/enhetsperspektiv og et individperspektiv. Økonomiske incentiver og potensielle utfordringer i bruken av slike drøftes inngående. Kursdeltakerne skal også få innsikt i metoder for å vurdere lønnsomheten til helsetiltak og behandlingsformer, samt innsikt i økonomisk styring og virksomhetsplanlegging.

Kursdeltakerne skal også få innsikt i metoder for å vurdere lønnsomheten til helsetiltak og behandlingsformer, samt innsikt i økonomisk styring og virksomhetsplanlegging i helsesektoren.

Studiet retter seg mot helsepersonell eller andre som jobber i helsesektoren. Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjeneste i Norge etter endt grunnutdanning.

Deltidsstudium med 4 samlinger over en periode på rundt 6 mnd fra september til januar.