Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 35.50 (primær)
  • 40.00 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 201474

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å forstå hvordan globaliseringen påvirker byene og stedene vi bor på? Vil du lære mer om hvordan du kan påvirke vårt stadig mer komplekse og mobile samfunn gjennom planlegging og kommunikasjon? Er du opptatt av å forstå hvordan media, internett og et stadig bedre samferdselstilbud binder mennesker sammen på nye måter?

Bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon passer for deg som er opptatt av samfunnsendringer, og hvordan samfunnskunnskap kan benyttes i formingen av et mer demokratisk og bærekraftig samfunn. I løpet av studiet diskuterer vi den politiske organiseringen av samfunnet og medias og planleggingens rolle i formingen av meninger og sosiale fellesskap. Som student utfordres du til å utforske og analysere problemstillinger i samfunnet i samspill med andre studenter, veiledere og lokale aktører.

Hva lærer du?

Å planlegge samfunnet handler om å legge til rette for de konkrete rammene rundt våre liv, som bygninger, veier og velferdsordninger. Det er også viktig at planleggeren forstår og tar hensyn til menneskers hverdagsliv og identitet, og ikke minst de klima- og miljømessige konsekvenser. Som student på bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon vil du få en dypere forståelse av hvordan du som planlegger kan håndtere konflikter og skape mer engasjement og medbestemmelse.

Du vil lære å utforske temaer og skrive akademiske tekster om disse i form av gruppearbeid, hvor du opparbeider ferdigheter i prosesstyring og samarbeid. Du utfordres under hele studieløpet til å relatere pensum til dagsaktuelle og viktige temaer i samtiden, lokalt eller internasjonalt. Slik får du en solid ballast til å kunne knytte kunnskap til handling når du kommer ut i arbeidslivet. Studiet er et av få tverrfaglige kritisk- og handlingsorienterte studier i Norge som retter seg mot steds- og samfunnsutvikling.

I andre studieår kan du velge blant ulike studier som bredde. Et av tilbudene er breddepakken «Sustainable Transformation», som handler om betydningen av bærekraft og hvordan vi kan få til bærekraftig utvikling på tvers i samfunnet.

Under ‘Oppbygning’ finner du flere mulige breddevalg.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon