Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 37.00 (primær)
  • 44.30 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

201474

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å forstå hvordan globaliseringen påvirker byene og stedene vi bor på? Vil du lære mer om hvordan du kan påvirke vårt stadig mer komplekse og mobile samfunn gjennom planlegging og kommunikasjon? Er du opptatt av å forstå hvordan media, internett og et stadig bedre samferdselstilbud binder mennesker sammen på nye måter?

Bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon passer for deg som er opptatt av samfunnsendringer generelt, og hvordan samfunnskunnskap kan utnyttes i formingen av et mer demokratisk og bærekraftig samfunn spesielt. I løpet av studiet diskuterer vi den politiske organiseringen av samfunnet og medias og planleggingens rolle i formingen av meninger og sosiale fellesskap. Som student utfordres du til å utforske og analysere problemstillinger i samfunnet i samarbeid med din gruppe og i samspill med veiledere og lokale aktører.

Hva lærer du?

Å planlegge samfunnet handler om å legge til rette for de konkrete rammene rundt våre liv, som bygninger, veier og velferdsordninger. Det er også viktig at planleggeren forstår og tar hensyn til menneskers hverdagsliv og identitet, og ikke minst de klima- og miljømessige konsekvenser. Som student på bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon vil du få en dypere forståelse av hvordan du som planlegger kan håndtere konflikter og skape mer engasjement og medbestemmelse.

Du vil lære å utforske temaer og skrive akademiske tekster om disse i form av gruppearbeid, hvor du opparbeider ferdigheter i prosesstyring og samarbeid. Du utfordres under hele studieløpet til å relatere pensum til dagsaktuelle og viktige temaer i samtiden, lokalt eller internasjonalt. Slik får du en solid ballast til å kunne knytte kunnskap til handling når du kommer ut i arbeidslivet. Studiet er et av få tverrfaglige kritisk- og handlingsorienterte studier i Norge som retter seg mot steds- og samfunnsutvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon