Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å fordype deg i nordisk språk og litteratur? Vil du forstå mer av språkets historie, oppbygning og praktiske bruk? Vil du lære mer om litteraturen som kunst, om dens sjangre, temaer og formspråk? Da er masterstudiet noe for deg. Her får du kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innenfor ett av områdene.

Studiet består av ett teoriemne, tre fordypningsemner og en masteroppgave. Inkludert i dette er to korte skrivekurs og to ukers praksis, der du får jobbe med språk og/eller litteratur på bibliotek, forlag eller andre relevante arbeidsplasser. Når det gjelder teoriemnet, kan du velge mellom språk- eller litteraturteori. I begge tilfeller får du lese og diskutere teoretiske originaltekster, og du får en innføring i viktige teoriområder i faget. I de tre fordypningsemnene velger du enten språk eller litteratur – eller begge deler. Temaene i disse emnene varierer fra år til år. De to skrivekursene er innrettet mot masteroppgaven. Her får du hjelp til å finne ideer, formulere forskningsspørsmål og lage en prosjektbeskrivelse. Selve masteroppgaven, som er 60 studiepoeng, er et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning av en av instituttets forskere. Etter endt studium står det en splitter ny masteroppgave i bokhylla – med ditt navn på. Og enda viktigere: Du har blitt en annen og dyktigere fagperson.

Nordiskmiljøet på UiA har stor faglig tyngde og bredde, og studentene får tett oppfølging i hele studieløpet.

Hva lærer du?

  • Å lese tekster, å forstå og vurdere dem fra ulike synsvinkler
  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet
  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap, og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet
  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur
  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier
  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen
  • Å beherske de to norske målformene og å kunne uttrykke deg klart i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå bestått fordypningsenhet i nordisk språk og litteratur på minst 80 studiepoeng. I fordypningsenheten skal inngå minimum 30 studiepoeng i språklige emner og minimum 30 studiepoeng i litterære emner. Minst 20 studiepoeng av fordypningsenheten må være på 200-nivå. Du skal være prøvd i og beherske begge de norske målformene.

Søkere som ikke har minst 80 studiepoeng i nordisk språk og litteratur, kan tas opp dersom deres bakgrunn anses faglig relevant og de har tilstrekkelig bredde og fordypning.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, beregnet på grunnlag av fordypningsenhet.

Rangering skjer på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for fordypningsenhet.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk språk og litteratur