Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Masterprogrammet i marin fornybar energi (Renewable Energy in the Marine Environment REM PLUS) er et Erasmus Mundus Joint Master Degree program som tilbys av fire samarbeidende universiteter: University of the Basque Country (UPV-EHU) – Spain, University College Cork (UCC) – Irland, École Centrale de Nantes (ECN) – France, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) - Norway

Ved å studere marin fornybar energi kan du være med å utvikle et bærekraftig energisystem som kan redusere global oppvarming og klimautfordringer. Mastergraden forberede deg for ulike ledelsesroller innen fornybar energi og marine næringer.

Programmet har også et nettverk av assosierte sentra dannet av verdensledende institusjoner og bedrifter, noe som legger til rette for spennende karrieremuligheter for studentene. Programmet er delfinansiert av Erasmus+ Programme of the European Union.

Les mer her: https://www.master-remplus.eu/

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Renewable Energy in the Marine Environment