Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master i nordisk språk og litteratur gir deg en grundig, bred og allmenn språk- og tekstkompetanse som kan benyttes i svært mange yrker.

De fleste studentene velger å konsentrere seg om enten nordisk språk eller nordisk litteratur, men det er også fullt mulig å ha blandede varianter, med både språklige og litterære emner. Du kan også velge å fokusere på didaktiske problemstillinger i masteravhandlingen.

Det blir arrangert skriveseminarer der du kan diskutere problemstillinger og utkast med faglærere og medstudenter.

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk språk og litteratur