Nøkkelinformasjon

Logo Nordland fagskole
Logo Nordland fagskole

Lærested

Studiested

Mo i Rana

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-TVM0003

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20396-20

Om studiet

Høyere yrkesfaglig utdanning innen tverrfaglig miljøarbeid

Utdanningen Helhetlig miljøarbeid skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid, og en fagspesifikk selvvalgt fordypning innen et av følgende arbeidsområder; barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonshemming, flyktninger/asylsøkere, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem. Tverrfaglighet, helhetstenkning, kommunikasjon og brukerperspektivet er spesielt vektlagte prinsipper i utdanningen.

Gjennom grunnleggende kunnskap om helse, sosial og oppvekstfaglig arbeid, ulike brukergrupper, kommunikasjon og lovverk, teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid og planlegging vil du i større grad kunne bidra til organisering og gjennomføring av gode miljøtiltak.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det er en fysisk samling på definert studiested i semesteret. Øvrige læringsaktivitet foregår på nett.

Studiet har halv progresjon, og går over to år.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole (helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør eller ambulansearbeider)
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Tilleggsinformasjon

Studiet har en fysisk samling på fire dager i semesteret på studiestedet, resterende digitalt. Alle arbeidskrav er veiledet av lærer.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen