Utdanningstilbud

Viser 11 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
Bærekraftige matopplevelser Fagskolegrad Desentralisert, Nettstudium, Samlingsbasert, deltid Mosjøen, Nettstudier
Dekksoffiser på ledelsesnivå, deltid Høyere fagskolegrad Nettstudium, Samlingsbasert, deltid Leknes
Dekksoffiser, heltid Høyere fagskolegrad Undervisning ved lærestedet, heltid Bodø
Eldre og livsmestring Fagskolegrad Desentralisert, Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bodø, Mo i Rana, Narvik
Elkraft, nettbasert Høyere fagskolegrad Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Melbu
Helhetlig miljøarbeid, deltid Fagskolegrad Desentralisert, Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Mo i Rana
Maskinoffiser, heltid Høyere fagskolegrad Undervisning ved lærestedet, heltid Bodø
Palliasjon Fagskolegrad Desentralisert, Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Narvik
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolegrad Desentralisert, Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bodø
Reiseliv og opplevelser Fagskolegrad Desentralisert, Nettstøttet, Samlingsbasert, Undervisning ved lærestedet, deltid Mosjøen, Narvik, Stjørdal, Svolvær

De fleste av våre utdanninger er nett- og samlingsbaserte og kan tas mens studenten er i arbeid. Våre studietilbud vektes i studiepoeng, og for mange er de en inngangsport til nye muligheter i arbeidslivet og bedre betalte jobber. Flere av våre studietilbud er lederutdanninger. 

I 2019 ble fagskoleutdanningene i Nordland samlet under nye Nordland fagskole. Skolen er i vekst og vi jobber for å utvikle nye studietilbud med bakgrunn arbeidslivets behov. 

Nordland fagskole har ca. 400 studenter og ca. 55 årsverk tilknyttet de ulike avdelingene. Dagens faste studiesteder er Narvik, Melbu, Stokmarknes, Svolvær, Leknes, Bodø, Mosjøen og Mo i Rana. I tillegg tilbyr vi fagskoleutdanning ved flere alternerende studiesteder som endrer seg fra år til år.