Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Om studiet

EIER OG KONTAKTINFORMASJON

Institutt for landskapsplanlegging.

Leder for forskerskolen: professor Petter Næss

Administrativ kontaktperson/ ph.d.-kontakt: Sheena Gilchrist Lisland

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor (Ph.d.)

Alle utdanninger innen