Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 192388

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

18. januar 2024.

Om studiet

Vil du være med å sikre Norges naturverdier for fremtiden? Vil du lære om dagens miljøutfordringer, og hvordan du kan bruke biologi, økologi og samfunnsfag til å forvalte naturen på en god og bærekraftig måte?

Er du opptatt av en god balanse mellom hensynet til naturen og menneskets krav og behov? Da er dette studiet for deg!

Naturen må forvaltes bærekraftig. Da behøves ikke bare biologisk kunnskap, men også kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, og hvordan menneskets handlinger påvirker den. Fagfolkene i dette skjæringspunktet kalles naturforvaltere, og har ofte studert økologi og naturforvaltning.

Her møter du både natur- og samfunnsfag. Du kombinerer kunnskap om norsk natur og økosystemer, med økonomi, juss og forvaltning.

Eksempler på faglige tema:

 • Forvaltning av viktige fisk- og viltarter, som elg, ulv, bjørn, gaupe, skogsfugl, laks og ørret
 • Bruk og vern av naturområder
 • Kartlegging av naturtyper
 • Klimaendringer og deres effekter på økosystemene
 • Forurensning i naturen, særlig i ferskvann
 • Biologisk mangfold
 • Bruk av naturen, for eksempel i forbindelse med friluftsliv, veibygging, skogbruk, rovdyr og beitedyr

Hva blir du?

Med denne bachelorgraden er du kvalifisert til å jobbe med natur- og miljøforvaltning i forskjellige ideelle, private og offentlige organisasjoner og etater. For å bli ettertraktet og konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, anbefaler vi å ta en mastergrad, noe de fleste av våre studenter gjør.

Aktuelle masterprogram er:

Hva lærer du?

Studiet kombinerer biologiske fag med teknologi- og samfunnsfag. Undervisningen varierer mellom årstidene: som student er du både inne på forelesningssalen, jobber på laboratoriet, og ute i naturen.

Biologisk kunnskap:
Kjernen i studiet er naturens mangfold, spesielt pattedyr, fugler, fisk, insekter og planter. Du lærer også mye om økologiske prosesser og forskjellige naturtyper.

Typiske fag her er:

 • Botanikk
 • Zoologi
 • Økologi

Du får gode artskunnskaper, og er derfor mye utendørs i felt de første årene. Å kunne navn på dyr og planter er viktig kunnskap når naturen skal kartlegges, og ofte etterspurt av arbeidsgivere.

Anvendt biologi:

Et gjennomgående tema som du møter i flere fag er hvordan vi mennesker påvirker naturen og dens ressurser, og hva slags konsekvenser det kan få.

Viktige fag er da:

 • Vilt- og fiskeforvaltning
 • Forvaltning av ferskvann
 • Bruk og vern av natur
 • Kjemi og forurensning

Teknologi og samfunnsfag:
For å kunne ta gode faglige beslutninger er det også nødvendig at du har noen viktige teknologiske og samfunnsfaglige emner. Dette gir deg en solid tverrfaglig plattform. Eksempler på disse er:

 • Konsekvensanalyse
 • Miljø- og ressursøkonomi
 • Forvaltningsrett
 • Digitale verktøy, som kart og naturdatabaser

NMBU har landets desidert største fagmiljø innen naturforvaltning. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen. De ansatte har også samarbeid med private og offentlige aktører innen naturforvaltningssektoren. Dette garanterer studiets relevans og fokus på tidsaktuelle problemstillinger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Økologi og naturforvaltning

Alle utdanninger innen