Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Medlearn Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Fagskoleutdanningen, Migrasjonshelse, gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst.

Du lærer om kulturelle utfordringer knyttet til det å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. Utdanningens hovedmål er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og som kan anvende kunnskap om sin egen og andres kultur i sin yrkesutøvelse.

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse. 

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir vitnemål på 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.