For å kunne rendyrke fagområdene helse og oppvekst, har vi valgt å skille ut disse områdene fra NKI i en egen skole. Denne skolen har fått navnet MedLearn. Dette vil skape et enda sterkere og mer fokusert fagmiljø. Utdanningene og kursene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Ved hjelp av teknologi og nyskapende læringsmetoder tilbyr vi fleksibilitet og støtte som skaper gode forutsetninger for at studentene våre skal lykkes med studiene sine.

Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt.

Medlearn

Telefon: 67 58 88 00
www.medlearn.no

Studiesteder

  • Medlearn Nettstudier

Utdanningstilbud

Det er 12 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Barnehagens digitale praksiser Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Demensomsorg og alderspsykiatri Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Hverdagsrehabilitering Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Kreftomsorg og lindrende pleie, Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Migrasjonshelse Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Psykisk helsearbeid Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Velferdsteknologi Fagskolestudium Medlearn Nettstudier