Utdanningstilbud

Viser 16 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Arbeid med de yngste barna i barnehagen Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Barn med behov for særskilt tilrettelegging Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Demensomsorg og alderspsykiatri 60 stp Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Hverdagsrehabilitering Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Kvalitetsarbeid i SFO Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Migrasjonshelse Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Psykisk helsearbeid Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Språklig og kulturelt mangfold i barnehage og SFO 30 stp Fagskolestudium Medlearn Nettstudier
Språklig og kulturelt mangfold i barnehage og SFO 60 stp Fagskolegrad Medlearn Nettstudier
Velferdsteknologi Fagskolestudium Medlearn Nettstudier

For å kunne rendyrke fagområdene helse og oppvekst, har vi valgt å skille ut disse områdene fra NKI i en egen skole. Denne skolen har fått navnet MedLearn. Dette vil skape et enda sterkere og mer fokusert fagmiljø. Utdanningene og kursene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Ved hjelp av teknologi og nyskapende læringsmetoder tilbyr vi fleksibilitet og støtte som skaper gode forutsetninger for at studentene våre skal lykkes med studiene sine.

Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt.