Fakta

Sted:
Bergen
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 43.50 (primær)
  • 49.70 (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 203060
Sogndal
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 35.30 (primær)
  • 45.80 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203062

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

4. desember 2022.

Om studiet

Som vernepleier jobber du for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.

Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Som vernepleier må du ha høy etisk bevissthet, kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne tenke både kritisk og innovativt. Utdanningen skal sikre at du får kompetanse og holdninger som gir likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet.

Som vernepleier får du særlig kompetanse innen:

  • miljøterapeutisk arbeid
  • habilitering og rehabilitering
  • helsefremming og helsehjelp

Korleis er undervisninga? 

I undervisninga møter du varierte læringsformer gjennom forelesning, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdighetstrening og praksis. I SimArena får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelsene både på realistiske prosedyrer og scenario. På denne måten blir du godt forberedt når du skal ut i praksis.

Praksis

I studiet er praksis en viktig læringsarena. Hvert studieår inneholder 10 ukers brukerrettet praksis. Hver praksisperiode inkluderer praksisforberedelser og oppsummering i etterkant av praksis. Praksisstudia skal bidra til at du øker forståelsen for sammenhengen mellom forsking, teori og kunnskap.

Her finn du informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studentar frå heile verda.

I studiet er det lagt til rette for internasjonalisering gjennom tilbud om mobilitet, praksis i utlandet, utveksling, valgfrie moduler samt moduler med internasjonalisering hjemme. 

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Sjå informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelse. En vernepleier driver miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid med mennesker med ulike funksjonsvansker, særlig personer med utviklingshemming
  • En vernepleier er både helse- og sosialarbeider. Det betyr at man er autorisert helsepersonell som kan ivareta legemiddelhåndtering. Dette gjør at du som vernepleier også kan jobbe i rusomsorgen, psykisk helsevern og eldreomsorgen.
  • I tillegg kan du som vernepleier jobbe i ulike deler av barne-, skole- og undervisningssektoren og i barnevernsinstitusjoner.

Utveksling

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | ODISEE University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=829

Bolivia | Colegio Jesus Maestro (Villa Porvenir) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=659

Danmark | University College Lillebælt | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

Finland | South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10490

Finland | Arcada University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=738

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Tanzania | Elimu Mwangaza | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10526

Tanzania | Kiwakukki Centre Moshi | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=172

Tanzania | Amani Centre Morogoro | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=462

Tanzania | Mehayo Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=700

Tanzania | Muhimbili National Hospital | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=742

Tyskland | University of Applied Sciences Mittweida | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=756

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen