Fakta

Sted:
Bergen
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 43.50 (primær)
  • 50.40 (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 203060
Sogndal
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 39.70 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203062

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. april 2024.

Om studiet

Hvorfor studere vernepleie?

Vernepleieutdanningen skal sikre at du får kompetanse og holdninger som gir likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet. Som vernepleier får du særlig kompetanse innen:

  • Miljøterapeutisk arbeid
  • Habilitering og rehabilitering
  • Helsefremming og helsehjelp

Du kan studere vernepleie ved campus Bergen og campus Sogndal. 

HVL tilbyr også vernepleie på deltid over fire år ved campus Sogndal og Haugesund. Passer perfekt for deg som er i jobb, og ønsker å bli vernepleier!

En vernepleier må ha høy etisk bevissthet, kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne tenke både kritisk og innovativt. Vernepleieutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning.

Studiets oppbygging

Praksis

I vernepleiestudiet er praksis en viktig læringsarena. Hvert studieår inneholder 10 ukers brukerrettet praksis. Hver praksisperiode inkluderer praksisforberedelser og oppsummering i etterkant av praksis. Praksisstudiene skal bidra til at du øker forståelsen for sammenhengen mellom forsking, teori og kunnskap.

Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudier. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremme krav om ny politiattest i løpet av utdanningen. Her kan du lese mer om politiattest. 

Informasjon om praksis for vernepleie

 Innhenting og fordeling av praksisplasser

Hvordan er undervisningen?

I undervisningen møter du varierte læringsformer gjennom forelesning, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdighetstrening og praksis. I SimArena får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser, både på realistiske prosedyrer og scenario. På denne måten er du godt forberedt når du skal ut i praksis.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

I studiet er det lagt til rette for internasjonalisering gjennom tilbud om mobilitet, praksis i utlandet, utveksling, valgfrie moduler samt moduler med internasjonalisering hjemme. 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. En vernepleier driver miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid med mennesker med ulike funksjonsvansker, særlig personer med utviklingshemming.
  • En vernepleier er både helse- og sosialarbeider. Det betyr at man er autorisert helsepersonell som kan ivareta legemiddelhåndtering. Dette gjør at du som vernepleier også kan jobbe i rusomsorgen, psykisk helsevern og eldreomsorgen.
  • I tillegg kan du som vernepleier jobbe i ulike deler av barne-, skole- og undervisningssektoren og i barnevernsinstitusjoner.

Lønn: Hva tjener en vernepleier? 

Ifølge Utdanning.no tjener en vernepleier i gjennomsnitt 593 520 kroner. Les mer om lønnsstatistikk for vernepleie på utdanning.no. 

Utveksling

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | ODISEE University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=829

Botswana | University of Botswana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10608

Danmark | UCL University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

Finland | South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10490

Finland | Arcada University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=738

Nederland | Saxion University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10488

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

Tanzania | Elimu Mwangaza | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10526

Tanzania | Patandi Teachers's College, Arusha | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10604

Tanzania | The Open University of Tanzania | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10605

Tanzania | Kiwakukki Centre Moshi | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=172

Tanzania | Amani Centre Morogoro | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=462

Tanzania | Mehayo Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=700

Tanzania | Muhimbili National Hospital | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=742

Tyskland | University of Applied Sciences Mittweida | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=756

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen