Fakta

Sted:
Førde
Stord
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Førde
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 24
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Ja
Deltid: Ja
Søknadskode (SO): 203051
Stord
Opptakskrav: NO3MA3
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Ja
Deltid: Ja
Søknadskode (SO): 203059

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Som sykepleier får du møte ulike mennesker i alle livssituasjoner. Utdanningen er praktisk og allsidig, med mange muligheter. Ved å velge en samlingsbasert deltidsutdanning kan du kombinere jobb og studier.

Hvorfor studere sykepleie?

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, personer som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg. En sykepleier har ansvar for pasienter og pårørende, skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til å utføre en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

En sykepleier

 • tenker og handler raskt
 • formidler empati, og viser respekt og omsorg
 • våger å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner
 • har en variert og ofte uforutsigbar hverdag
 • får mye tillit og stort ansvar
 • kommuniserer og samarbeider godt med andre

Til høsten kan du studere sykepleie på deltid ved campus Førde og Stord.
Studiet har opptak annet hvert år mellom campusene. Høsten 2025 vil det være oppstart i Bergen og Haugesund.

Du kan også studere sykepleie på heltid

Studiets oppbygging

Praksis 

Praksis utgjør halvparten av utdanningen. Det blir lagt til rette for varierte læringsaktiviteter i de ulike praksisemnene. 

Innhold i studiet

Sykepleierutdanningen på deltid går over åtte semester med samlinger. Studiet er delt inn i 14 emner. Gjennomgående tema i utdanningen er personsentrert sykepleie, etikk, pasienttrygghet, kommunikasjon, samhandling og faglig ledelse. 

 • I første året lærer du om grunnleggende sykepleie, danning og akademisk håndtverk, naturvitenskap og ledelse av eget arbeid.
 • Andre året handler om sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke pasienter med behov for medisinske, kirurgiske og psykiske helsetjenester.
 • Tredje og fjerde året får du kunnskap om komplekse og samansette pasienttilstander og sykdomsbilde. Du vil lære om sykepleierfunksjonen knyttet til faglig ledelse, tjenesteutvikling og innovasjon og i tillegg skrive en fordypningsoppgave i sykepleie gjennom bacheloroppgaven.

Hva koster det å studere? 

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, med krav om:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Realkompetanse og karakterkrav

Hvis du ikke har generell studiekompetanse, finnes det et unntak for deg som er 25 år eller eldre. Da kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Det vil si at du har relevant erfaring. Les mer om realkompetanse.

Det er viktig å vite at selv om du søker realkompetanse, gjelder fortsatt kravet om 3 i matte og norsk. For eksempel, hvis du har gått yrkesfag har du tatt fagene, men du vil ikke ha nok timer.

Hvis du mangler disse fagene, kan du ta dem på våren og likevel søke opptak til sykepleierutdanningen. Fristen for å melde seg opp som privatist hos fylkeskommunen er 1. februar.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:

 • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
 • psykisk helse og rus
 • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
 • helsesenter og legekontor
 • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
 • internasjonale hjelpeorganisasjoner
 • undervisning og veiledning

Lønn: Hva tjener en sykepleier?

Ifølge Utdanning.no tjener en sykepleier i gjennomsnitt 612 240 kroner. Les mer om lønnsstatistikk for sykepleie på utdanning.no.

Utveksling

Belgia | University of Applied Sciences UCLL | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=744

Canada | York University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=821

Cuba | Bayamo Medical School (Universidad de Ciencias Médicas de Granma) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=651

Danmark | University College of Northern Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10358

Finland | Savonia University of Applied Sciences (AMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10299

Finland | South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10490

Finland | Arcada University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=738

Italia | University of Padova (UniPd) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10218

Portugal | Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=745

Spania | University of Murcia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=825

Sverige | Kristianstad University (HKR) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10256

Sverige | University of Borås | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=567

Tanzania | Tanga International Conference Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10512

Tanzania | Muhimbili University of Health and Allied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=371

Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=512

Tanzania | St. Joseph Hospital | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10527

Zambia | Livingstone School of Nursing | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10325

Alle utdanninger innen