Nøkkelinformasjon

Studiested

Sogndal

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Jobbar du i barnehage, og vil lære meir om barn med språklege og sosiale utfordringar? I dette studiet lærer du om språkvanskar og psykososiale vanskar, og om korleis du kan tilrettelegge for eit godt psykososialt og språkleg miljø i barnehagen. Vi har eit særleg fokus på inkludering og tidleg innsats.

Gjennom studiet lærer du om:

  • spesialpedagogiske perspektiv og lovverk
  • barn med språk- og kommunikasjonsvanskar i barnehagen
  • psykososiale vanskar i barnehagealder
  • kartlegging og observasjon av enkeltbarn og barnehagens læringsmiljø

Arbeidskrava er knytt til utvikling av eigen praksis, fagtekst om språkvanskar og eit digitalt arbeidskrav om psykososiale vanskar.

Opptaksinformasjon

1. mars

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Alle utdanninger innen