Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 5. september
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. desember 2022.

Om studiet

Jobber du i barnehage, og vil lære mer om barn med språklige og sosiale utfordringer? I dette studiet lærer du om språkvansker og psykososiale vansker, og om hvordan du kan tilrettelegge for et godt psykososialt og språklig miljø i barnehagen. 

Hvorfor velge denne videreutdanningen?

Dette er et studium der du lærer om:

  • spesialpedagogiske perspektiv og lovverk
  • barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
  • psykososiale vansker i barnehagealder
  • forebygginng og bredde i normalutvikling
  • kartlegging og observasjon av enkeltbarn og barnehagens sitt læringsmiljø

Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng som omhandler tema om språkvansker og sosiale vansker kan innpasses mastergrader i spesialpedagogikk. 

Hvordan er utdanningen lagt opp?

Studiet er delvis samlings- og nettbasert. Det er to tre-dagars samlinger og fire nettsamlinger i hvert semester. Mellom samlingene arbeider du i en nettbasert studiegruppe og med selvstudium.

Arbeidskravene er knyttet til utvikling av egen praksis, fagtekst om forskning på språkforstyrrelse eller psykososiale vansker og et digitalt arbeidskrav om psykososiale vansker.

Karrieremuligheter

Tidspunkt for undervisning

Alle utdanninger innen