Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Videreutdanningen «Vold i nære relasjoner» handler om vold  i nære relasjoner på individ, gruppe, og samfunnsnivå, med perspektiver på både behandlingstiltak og forebyggende arbeid.

Studiet har særlig fokus på barn som utsettes for eller opplever at andre i hjemmet utsettes for vold. Denne formen for vold skiller seg fra annen vold fordi den ofte bryter med vårt bilde av hjemmet som en trygg arena.

Dette studiet passer for deg som jobber i ulike profesjoner, for eksempel innenfor barnevernstjenester, barne- og ungdomsinstitusjoner, barnehager, skoler, ungdomsklubber, politiet samt alle andre fagpersoner som møter voldsutsatte og/eller voldsutøver i sitt daglige virke.

Kvalifikasjon/tittel

Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng)