Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Dette er et samlingsbasert studium som vil gjøre deg som er praksisveileder i helse- og velferdstjenestene bedre rustet til å veilede studenter i praksisfeltet.

I dette studiet lærer du mer om veiledning teoretisk og praktisk gjennom korte introduksjoner, veiledningsøvelser, tilbakemelding og refleksjon.
Målgruppen for dette studiet er profesjonsutøvere/praksisveiledere som veileder studenter/profesjonsutøvere under praksisstudiene innen helse- og velferdsfag.

Kvalifikasjon/tittel

Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng)