Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Arbeider du med barn og unge?

Studieprogrammet «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» er en spesialistutdanning og passer for deg som jobber med barn og unge i ulike profesjoner, som kommer i berøring med tematikken seksuelle overgrep mot barn – det være seg i barnehagen, skolen, barnevernet, helsetjenesten, politi og liknende.

Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep trenger kompetente voksne til støtte, veiledning og rehabilitering etter krenkelsen. I dette studiet vil du få innsikt i nyere forskning og faglitteratur knyttet til temaet incest og seksuelle overgrep mot barn. Du vil videre lære om ulike behandlingstiltak og forebyggende arbeid både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Overgrep mot barn, videreutdanning