Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Har du et ønske om å ta videreutdanning og lære mer om hvordan du kan bidra med fagutvikling, nytenkning og innovasjon i en barnehage og et samfunn som preges av mangfold og endring? Da er dette studiet en spennende mulighet for deg!

I Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, deltid settes pedagogiske tema som oppvekst, oppdragelse og undervisning inn i en barnehagefaglig tilnærming. Studiets fagområder omfatter en pedagogisk retning av vitenskap om barn i barnehagealder og barnehagen som utdannings- og omsorgsinstitusjon.

Studiet kvalifiserer særlig for arbeid med å utvikle kvalitet, styrke profesjonsfellesskap, lede endringsprosesser og pedagogisk utviklingsarbeid i barnehager.

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over fire år. Studiet tilbys også som heltidsstudium over to år.

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng)