Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Har du et ønske om å ta videreutdanning og lære mer om hvordan du kan bidra med fagutvikling, nytenkning og innovasjon i en barnehage og et samfunn som preges av mangfold og endring? Da er dette studiet en spennende mulighet for deg!

Studiet kvalifiserer særlig for arbeid med å utvikle kvalitet, styrke profesjonsfellesskap, lede endringsprosesser og pedagogisk utviklingsarbeid i barnehager. Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap imøtekommer en økende etterspørsel etter bredere barnehagefaglig kompetanse og fordypning på mastergradsnivå. Studiet tar utgangspunkt i barnehagens tradisjoner, verdigrunnlag og kunnskap der omsorg, lek, læring og danning har nær forbindelse til et helhetssyn på barn. Studiets fagområde er del av et internasjonalt forskningsfelt Early Childhood Education and Care (ECEC) som omfatter en pedagogisk retning av vitenskap om barn i barnehagealder og barnehagen som utdannings- og omsorgsinstitusjon. Studiet har en arbeidslivsrelevant og forskningsbasert profil, med praksisnære og innovative arbeidsformer.

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over fire år. Studiet tilbys også som heltidsstudium over to år.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng)