Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Drammen
Oslo
Lillestrøm

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Semesteravgift: 750,- Studieavgift 1500,- per semester

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert, undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Oslo, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MIR0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-8

Drammen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MIR0001

Studiested

Drammen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-15

Om studiet

Studiet skal kvalifisere til arbeid med mennesker som har behov for pleie og omsorg innen rusproblematikk innenfor kommunal-, sosial- og spesialisthelsetjenesten.

Med spisskompetanse innen miljøarbeid innen rus blir du en ettertraktet medarbeider og ressurs i oppbyggingen av gode tilbud til personer med rusproblemer. Rusavhengighet er et stort og utbredt problem som forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen og graden av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov vil variere fra person til person. Å inneha spisskompetanse til å ivareta personer med ulike former for rusavhengighet er viktig. Samtidig er det viktig å inneha kompetanse til å jobbe med tidlig intervensjon slik at risikofylte rusvaner ikke utvikler seg til skadelig bruk og avhengighet.

Undervisningsopplegg

Utdanningen går annenhver uke, på dagtid, og kombineres med samlinger på studiested og samlinger digitalt, veiledninger individuelt eller i grupper og det benyttes digitale læringsressurser (podcaster, forelesningsfilmer etc.).

Opptakskrav

Karrieremuligheter

Etter utdanningen kan du arbeide med å gi rusavhengige nødvendig hjelp og gode tjenester. Arbeidet består gjerne i rådgivning og veiledning, oppsøkende arbeid, oppfølging i egen bolig og rehabiliteringsarbeid. Du kan jobbe i offentlig eller privat sektor, samt i lavterskeltilbud.

Alle utdanninger innen