Nøkkelinformasjon

Studiested

Drammen
Lillestrøm
Oslo
Bergen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Miljøarbeid innen rus, Oslo, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MIR0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20420-8

Miljøarbeid innen rus, Drammen, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MIR0001

Studiested

Drammen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-15

Miljøarbeid innen rus, Tønsberg, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MIR0001

Studiested

Tønsberg

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-17

Miljøarbeid innen rus, Lillestrøm, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MIR0001

Studiested

Lillestrøm

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-23

Om studiet

Studiet skal kvalifisere til arbeid med mennesker som har behov for pleie og omsorg innen rusproblematikk innenfor kommunal-, sosial- og spesialisthelsetjenesten.

Alle utdanninger innen