Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Drammen
Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Semesteravgift på kr. 900 og studieavgift på kr. 1800 pr. semester.

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert, undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Oslo, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MIR0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-8

Drammen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MIR0001

Studiested

Drammen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-15

Om studiet

Vil du være en ressurs i arbeidet med rusavhengige? Da kan dette studiet være noe for deg. Rusavhengighet berører mennesker i alle aldersgrupper og samfunnslag, og gjennom denne utdanningen får du spisskompetanse til å ivareta mennesker personer med ulike former for rusavhengighet.

Rusavhengighet er et stort og utbredt problem som forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Å inneha spisskompetanse til å ivareta personer med ulike former for rusavhengighet styrker din posisjon som miljøarbeider. I studiet i Miljøarbeid innen rus fordyper vi oss i avhengighetsproblematikk, ruslidelser og miljøterapeutiske metoder og jobber med temaer som pårørendeproblematikk, medavhengighet og barn som pårørende. Samtidig er det viktig å inneha kompetanse til å jobbe med tidlig intervensjon slik at risikofylte rusvaner ikke utvikler seg til skadelig bruk og avhengighet.

Undervisningsopplegg

Undervisningen foregår på dagtid, 2-3 dager hver annen uke. Undervisningen gjennomføres med en kombinasjon av samlinger på studiested, samlinger digitalt samt veiledninger individuelt eller i grupper. 

Opptakskrav

  • Fagbrev eller vitnemål fra videregående skole fra programområde helse- og oppvekstfag
  • Betinget opptak (du skal ta fagprøven i løpet av førstkommende høst)
  • Realkompetanse

Opptaksinformasjon

Studieplass søker du via Samordna opptak.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Søker du på bakgrunn av realkompetanse må du minimum fylle 23 år i opptaksåret.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR. De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet for videregående opplæring som kreves for opptak til denne utdanningen. I tillegg må det dokumentere kunnskaper i norsk lunnskaper på B2 nivå.

Karrieremuligheter

Etter utdanningen kan du arbeide med å gi rusavhengige nødvendig hjelp og gode tjenester. Arbeidet består gjerne i rådgivning og veiledning, oppsøkende arbeid, oppfølging i egen bolig og rehabiliteringsarbeid. Du kan jobbe i offentlig eller privat sektor, samt i lavterskeltilbud.

 

Alle utdanninger innen