Utdanningstilbud

Viser 20 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Arbeidsledelse Fagskolegrad Oslo, Trondheim
Arbeidsledelse heltid Fagskolegrad Lillestrøm
Barsel- og barnepleie Fagskolegrad Bodø, Drammen, Lillestrøm, Tromsø, Trondheim
Bransjeprogram for elektro-, automasjon,- fornybar- og kraftnæringen, Prosjektledelse og prosjektstyring 15 stp Fagskolestudium
Bærekraft, digitalisering og endringsledelse, 15 stp Fagskolestudium Sandefjord
Digitalisering og endringsledelse, 7,5 stp Fagskolestudium Lillestrøm
Helsefremmende arbeid for mennesker med utviklingshemming Fagskolegrad Drammen, Lillestrøm, Tromsø, Trondheim
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolegrad Bodø, Drammen, Lillestrøm
Logistikkoordinator Fagskolegrad Bergen, Bodø, Drammen, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Trondheim, Ålesund
Logistikkoordinator heltid Fagskolegrad Lillestrøm
Miljøarbeid innen rus Fagskolegrad Drammen, Lillestrøm, Oslo
Produksjonsledelse Fagskolegrad Sandefjord, Ålesund
Prosjektledelse Fagskolegrad Oslo, Sandefjord, Trondheim
Prosjektledelse 7,5 stp Fagskolestudium Sandefjord
Prosjektledelse heltid Fagskolegrad Lillestrøm
Psykisk helsearbeid Fagskolegrad Bodø, Drammen, Lillestrøm
Regnskapskonsulent Fagskolegrad Oslo
Regnskapskonsulent nettstudier Fagskolegrad
Rehabilitering Fagskolegrad Bodø, Oslo, Trondheim
Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i praksis, 15 stp Fagskolestudium

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Utdanningen gir studiepoeng.

Folkeuniversitetets Fagskole tilbyr utdanning over hele landet. Vi har flere tilbud innenfor områdene helse, ledelse, logistikk og regnskap/økonomi. Utdanningene er fleksible og kan kombineres med arbeid. Undervisningen går på deltid.