Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Trondheim
Drammen
Lillestrøm
Tromsø
Bodø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Semesteravgift: 750,- Studieavgift 2800,- per semester

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Trondheim, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0006

Studiested

Trondheim

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-22

Lillestrøm, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0004

Studiested

Lillestrøm

Antall studieplasser

18

Søknadskode (SO)

20420-2

Drammen, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0004

Studiested

Drammen

Antall studieplasser

18

Søknadskode (SO)

20420-45

Bodø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0004

Studiested

Bodø

Antall studieplasser

18

Søknadskode (SO)

20420-65

Tromsø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0004

Studiested

Tromsø

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

20420-66

Om studiet

Studiet kvalifiserer til arbeid med pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, friske nyfødte barn, syke barn og deres pårørende.

I denne videreutdanning lærer du blant annet å ta intiativ til å planlegge, organisere og iverksette pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, syke barn og pårørende. 

Undervisningsopplegg

Studiet er lagt opp litt forskjellig avhengig av studie sted. Se vår hjemmeside for informasjon.

Opptakskrav

  • fagbrev fra videregående skole innen følgende fag: 
    • helsefagarbeider/hjelpepleier
    • ambulansefag
  • autorisasjon

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil kunne søke jobb ved føde- og barselklinikker på sykehus. Arbeidsoppgaver innebære å assistere ved fødsler og barselomsorg, veilede barselkvinner i amming, samt gi omsorg og pleie av nyfødte, premature eller syke barn.

Alle utdanninger innen