Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Trondheim
Drammen
Lillestrøm
Tromsø
Bodø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Semesteravgift på kr. 900 og studieavgift på kr. 2800 pr. semester. Varighet 4 semestre.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Velg alternativ

Trondheim, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0006

Studiested

Trondheim

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-22

Lillestrøm, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0004

Studiested

Lillestrøm

Antall studieplasser

18

Søknadskode (SO)

20420-2

Drammen, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0004

Studiested

Drammen

Antall studieplasser

18

Søknadskode (SO)

20420-45

Bodø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0004

Studiested

Bodø

Antall studieplasser

18

Søknadskode (SO)

20420-65

Tromsø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-BAB0004

Studiested

Tromsø

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

20420-66

Om studiet

Barsel- og barnepleieutdanningen er en videreutdanning for deg som ønsker å arbeide på føde- og barselavdelinger, hvor du vil gi omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte og barn med spesielle pleiebehov. Utdanningen bygger på grunnkompetansen til helsefagarbeidere, hjelpepleiere og ambulansearbeidere, med autorisasjon. Dette gir deg en unik mulighet til å bidra til den spesielle perioden rundt fødsel og barseltid eller arbeide ved blant annet barneavdelinge.

Undervisningsopplegg

 • Utdanningen går på deltid over to år
 • Kombinasjon av digitale samlinger og samlinger med fysisk oppmøte på studiestedet.
 • Undervisningsmetode som blir brukt er omvendt undervisning
 • Veiledninger individuelt eller i grupper 
 • Det er obligatoriske arbeidskrav før hver eksamen, og en eksamen per emne
 • Tre praksisperioder, totalt 60 dager

   

Opptakskrav

 •  Fagbrev fra videregående skole innen følgende fag: 
  • helsefagarbeider/hjelpepleier
  • ambulansefag
 • Autorisasjon fra ett av disse yrkene

Opptaksinformasjon

Studieplass søker du via Samordna opptak.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR. De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet for videregående opplæring som kreves for opptak til denne utdanningen. I tillegg må det dokumentere kunnskaper i norsk lunnskaper på B2 nivå.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil kunne søke jobb ved føde- og barselklinikker på sykehus. Arbeidsoppgaver innebære å assistere ved fødsler og barselomsorg, veilede barselkvinner i amming, samt gi omsorg og pleie av nyfødte, premature eller syke barn.
Du kan også søke jobb blant annet ved barneavdelinger og helsestasjoner.

Alle utdanninger innen