Friluftsliv / Vegleiing, 2.-års tilbod favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Kristen folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Har du gått eitt år på folkehøgskule? Og vil ha eitt år til? Du blir stipendiat på skulen, skal vegleie elevar på tur, og vere miljøarbeidar på kveldstid. Det blir meir friluftsliv, og fleire utfordr.

For nokre blir ti månader i Nordfjord for lite. Dei vil ha meir friluftsliv, og fleire utfordringar.
Går du på Friluftsliv/Vegleiing er du stipendiat på skulen. For å få plass på denne linja må du ha eit år med friluftslivutdanning frå folkehøgskule eller tilsvarande bakgrunn.
Som stipendiat får du prøve deg som vegleiar for andre elevar på tur, og du får praksis med elevane på Bu og fritid. På ettermiddags- og kveldstid er du aktivt med i det sosiale miljøet på skulen. Du får undervisning og rettleiing, og personalet gir deg tett oppfølging. Før skulestart får du brekurs, og i løpet av året får du eigne kurs i bre/klatring, skred og skiinstruksjon.
Eit år der du gir veldig mykje av deg sjølv. Og får uendeleg mykje tilbake.

Les meir om linja på vår heimeside: friluftslivskulen.no/vegleiing