Nøkkelinformasjon

Om studiet

En linje for elever som fortrinnsvis har gått et år på folkehøgskole tidligere. Et fokus på ledertrening, miljøskapende oppgaver, veiledning og å bistå på aktiv-fritidslinja.

En linje for elever som fortrinnsvis har gått et år på folkehøgskole tidligere. Et fokus på ledertrening, miljøskapende oppgaver, veiledning og å bistå på bo - fritidslinja.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.