Backpacker/Ekstremsport favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Surfecamp i Norge, Danmark og Portugal. Backpacking i Europa. Ski og snowboard med sesongkort i Trysilfjellet. Railpark på skolen. Kiting, juving, rafting, klatring, sykling og mye mer!

Vi bru­ker tid på plan­leg­ging av turene vi skal på, fordi vi skal reise sik­kert, og ha med oss noen tanker om miljøhensyn og økonomi. Plan­leg­ging og rei­ser fore­går felles eller i små grup­per. På noen av turene kom­bi­nerer vi rei­sing og eks­trem­s­port, for eksem­pel sur­fing. En viktig del av læringen foregår i etterkant av turene. Vi evaluerer, deler erfaringer og bruker tid på dokumentasjon av linjas aktiviteter gjennom foto og film.

Vi har to hovedtemaer på linja:
1. Reisevirksomhet/backpacking
2. Ekstremsport

 

Backpacking/studieturer

 • Surfetur til Jæren
 • Surfetur til Cold Hawaii, Danmark
 • Nordentur i mindre grupper med et bærekraftig fokus
 • 2 ukers Interrail i Europa, med spennende opplevelser
 • Portugal, Spania og Marokko: Surfecamp, og tur i mindre grupper

 

Ekstremsport

På Backpacker/Ekstremsport får du prøve flere ulike ekstremsportaktiviteter. Aktivitetene følger årstidene. På høsten er det fokus på ulike vannaktiviteterog gjennom vinteren utvikler vi ferdighetene på snø. Surf er et tema både høst og vår.

Du får grunnleggende opplæring i utstyr, teknikk og sikkerhetav skolens lærere, og innleide profesjonelle instruktører.

På linja får du utfordre deg selvmed utgangspunkt i ditt nivå i de forskjellige aktivitetene.

 

Emner

 • Rafting, juving og elvesurfing
 • Ski/snowboard – park og frikjøring
 • Stisykling og downhill
 • Klatring 
 • Skating og longboard
 • Surfcamp i Danmark og Portugal
 • Kitecamp 
 • Stup og klippehopping

I tillegg får du innføring og opplæring i en rekke andre aktiviteter i løpet av året.