Fagskolen Rogaland favoritt ikon

Fagskole
Offentlig
34 studier

Fagskolen Rogaland består av tre forskjellige studiesteder:

  • Teknisk fagskole, studiested Kalhammeren, Stavanger
  • Fagskolen Rogaland Helse- og oppvekstfag, Stavanger 
  • Maritim fagskole, studiested Haugesund

Vi har mange ulike og spennende studietilbud. 

Her ligger skolen

Tjuvholmveien 40
4007 Stavanger
Salhusveien 68
5506 Haugesund
Tanke Svilandsgt. 73
4007 Stavanger

Utdanninger

Tittel Studiested
Anlegg, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Anlegg, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Automatisering, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Automatisering, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Barsel og barnepleie, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Boring, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Boring, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Brønnservice, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Brønnservice, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Bygg, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Bygg, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Dekksoffiser, heltid Fagskolen Rogaland, avd. HaugesundFagskolen Rogaland
Elkraft, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Elkraft, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Forpleiningsleder, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. HaugesundFagskolen Rogaland
Havbunnsinstallasjoner, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Havbunnsinstallasjoner, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Helse, aldring/aktiv omsorg, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Kreftomsorg/lindr.pleie, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
Maskinoffiser, heltid Fagskolen Rogaland, avd. HaugesundFagskolen Rogaland
Maskinteknikk, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Maskinteknikk, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Olje- og gassbehandling, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Olje- og gassbehandling, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Psykisk helse-/rusarbeid, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Psykisk helse-/rusarbeid, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Rehabilitering, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Sterilforsyningsteknikk, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Sterilforsyningsteknikk, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Tverrfaglig miljøarbeid, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Veiledning, Rogaland, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Velferdsteknologi, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Tittel Studiested
Anlegg, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Anlegg, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Automatisering, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Automatisering, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Barsel og barnepleie, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Boring, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Boring, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Brønnservice, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Brønnservice, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Bygg, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Bygg, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Dekksoffiser, heltid Fagskolen Rogaland, avd. HaugesundFagskolen Rogaland
Elkraft, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Elkraft, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Forpleiningsleder, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. HaugesundFagskolen Rogaland
Havbunnsinstallasjoner, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Havbunnsinstallasjoner, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Helse, aldring/aktiv omsorg, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Kreftomsorg/lindr.pleie, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
Maskinoffiser, heltid Fagskolen Rogaland, avd. HaugesundFagskolen Rogaland
Maskinteknikk, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Maskinteknikk, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Olje- og gassbehandling, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Olje- og gassbehandling, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Psykisk helse-/rusarbeid, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Psykisk helse-/rusarbeid, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Rehabilitering, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Sterilforsyningsteknikk, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Sterilforsyningsteknikk, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Tverrfaglig miljøarbeid, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Veiledning, Rogaland, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Velferdsteknologi, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Tittel Studiested
Anlegg, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Anlegg, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Automatisering, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Automatisering, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Barsel og barnepleie, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Boring, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Boring, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Brønnservice, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Brønnservice, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Bygg, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Bygg, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Dekksoffiser, heltid Fagskolen Rogaland, avd. HaugesundFagskolen Rogaland
Elkraft, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Elkraft, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Havbunnsinstallasjoner, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Havbunnsinstallasjoner, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Helse, aldring/aktiv omsorg, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Kreftomsorg/lindr.pleie, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfag
Maskinoffiser, heltid Fagskolen Rogaland, avd. HaugesundFagskolen Rogaland
Maskinteknikk, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Maskinteknikk, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Olje- og gassbehandling, deltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Olje- og gassbehandling, heltid Fagskolen Rogaland, avd. KalhammarenFagskolen Rogaland
Psykisk helse-/rusarbeid, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Psykisk helse-/rusarbeid, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Rehabilitering, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Sterilforsyningsteknikk, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Sterilforsyningsteknikk, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Tverrfaglig miljøarbeid, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Veiledning, Rogaland, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland
Velferdsteknologi, nettbasert Fagskolen Rogaland, avd. helse- og oppvekstfagFagskolen Rogaland