Fagskolen Rogaland består av 2 studiesteder:

  • Teknisk fagskole og avdeling for Helse- og oppvekstfag, studiested Stavanger
  • Maritim fagskole, studiested Haugesund
     

Vi har mange ulike og spennende studietilbud.

Fagskolen Rogaland

Telefon: 51 50 03 00
www.fagskolenrogaland.no

Studiesteder

  • Stavanger
  • Haugesund

Utdanningstilbud

Det er 33 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode
Bransjeprogram - Hydraulikk Fagskole, Fagskolestudium Stavanger
Forpleiningsleder, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Haugesund F-MAT-FPL0001
Administrasjonsledelse Fagskole, Fagskolestudium Stavanger
Rehabilitering, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Stavanger F-HEL-REH0004
Kreftomsorg og lindrende pleie, stedsbasert deltid Fagskole, Fagskolegrad Stavanger
Kreftomsorg og lindrende pleie, nettbasert m. saml. deltid Fagskole, Fagskolegrad Stavanger
Barsel og barnepleie, nettbasert m. saml. deltid Fagskole, Fagskolegrad Stavanger F-HEL-BAB0003
Tverrfaglig miljøarbeid, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Stavanger F-HEL-TVM0002
Helse, aldring og aktiv omsorg, deltid Fagskole, Fagskolegrad Stavanger F-HEL-HAA0004
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, stedsbasert deltid Fagskole, Fagskolegrad Stavanger
Sterilforsyningsteknikk og smittevern, deltid stedsbasert Fagskole, Fagskolegrad Stavanger
Sterilforsyningsteknikk og smittevern, deltid nett m/samlinger Fagskole, Fagskolegrad Stavanger
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, nettbasert m. samlinger Fagskole, Fagskolestudium Stavanger F-HEL-PSR0006
Veiledning i helse og sosialsektoren Fagskole, Fagskolegrad Stavanger F-HEL-VEI0002
Velferdsteknologi, nettbasert Fagskole, Fagskolestudium Stavanger
Hygiene og smittevern, stedsbasert deltid Fagskole, Fagskolestudium Stavanger
Hygiene og smittevern, nettbasert deltid Fagskole, Fagskolestudium Stavanger
Samhandling og koordinering i pasientforløpet, stedsbasert deltid Fagskole, Fagskolegrad Stavanger
Samhandling og koordinering i pasientforløpet, nettbasert deltid Fagskole, Fagskolegrad Stavanger
Bygg, heltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Stavanger F-TEK-BYG0008