Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettstudier

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder?

Behovet for kyndig helsepersonell vokser stadig, og med denne utdanningen vil du bli en verdifull ressursperson innenfor helsevesenet.

Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad både når det gjelder løpende administrativt arbeid. I tillegg vil du etter fullført utdanning være i stand til å gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling.

Alle emnene i utdanningen representerer sentrale fagområder som du som kontorfaglig ansatt innen helsetjenesten må beherske for å fungere på en profesjonell måte. Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste.

Hva lærer du?

Vi gir deg en utdanning hvor alle emnene representerer sentrale fagområder du som kontorfaglig ansatt innen helsetjenesten må beherske for å fungere på en profesjonell måte.

Du vil blant annet få verdifulle kunnskaper og ferdigheter i bruk av IKT-verktøy til saksbehandling, oppfølging av regnskap og oppdatering av nettside. Samtidig vil du i løpet av studietiden jobbe mye med kvalitetsarbeid, kommunikasjon, samhandling, arbeid med møter, håndtering av konflikter.

I løpet av studietiden din hos oss vil vi blant annet fokusere på:

 • Etikk, menneskesyn og kultur
 • Pasientforståelse
 • Praktisk personalarbeid og IKT
 • Velferdsteknologi, kvalitet og HMS

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • Teknisk veiledning ved behov
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Studiet avsluttes med en tre dagers hjemmeeksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål .

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev /svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

De fleste som tar studiet jobber som helsesekretærer, legesekretærer eller lignende i dag. Du kan søke kontorfaglige stillinger både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både i private og offentlige institusjoner. Etter endt utdanning kan du også søke stillinger som lederassistent.

Mange som tar dette studiet tar også studiet Helsekoordinator.

Kvalifikasjon/tittel

Helseadministrasjonssekretær