Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

0 NOK

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-HAP0001

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-12

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Utdanningen i administrasjon gir deg opplæring i service og kundebehandling, Rikstrygdeverkets takster, regler og diagnosekoding, veiledning rettet mot pasienter, pårørende, medarbeidere og elever, kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsutvikling.

Fordypningen gir deg kompetanse innen administrative oppgaver i helse- og tannhelsetjenesten og utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

 

Utdanningen kvalifiserer til stillinger ved kontor på sykehus, legesenter, tannlegekontor, arkiv og helseadministrasjon, saksbehandling og merkantilt på sykehjem.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsesekretær, tannhelsesekretær og kontor- og administrasjonsfaget eller

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, (aktuelt for sykepleier og vernepleier) eller

c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanseRealkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad og du vil finne de fleste jobber som saksbehandler innenfor kontor og adm. på sykehus, NAV, private helsetilbydere og legesenter, kommunale helsehus, hjemmebaserte tjenester, helsestasjoner for barn og unge, eldre, gravide, innvandrere, rus og psykiatri, kommunal virksomhet som arkiv, lønn/personal og utdanningsinstitusjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen