Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-TEK-FRB0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1647-24

Om studiet

Fremtidsbygg vil operere i et fagområde i rask utvikling, som krever kontinuerlig oppdatert kunnskap og en dynamisk metode med rom for arbeidslivsrelevante oppgaver og utfordringer. Det legges derfor opp til et studium med mye praktisk læring, og tett samarbeid med partnere fra arbeidslivet.

Studiet er utviklet i samarbeid med Obos, Statsbygg, Norsk Gjenvinning, Løvenskiold Handel, MAD Arkitekter og Futurebuilt.

Formålet med utdanningen er å tilby kompetanse som bidrar til mer bærekraftig utvikling i BAE- næringen. Målet er at studentene skal kunne utvikle en reflektert holdning og besitte kunnskap rundt bærekraft og sirkularitet i egen bransje, samt evne å bidra med innovasjonskompetanse og entreprenørskap som fremmer denne utviklingen.

Undervisningsopplegg

Det vil være et emnebasert studium med fire emner. Emnene er til en viss grad selvstendige, men med en indre sammenheng. To og to emner vil være særlig tett knyttet sammen. To av emnene går parallelt innad i samme semester. Ett av de to vil være praktisk rettet, mens det andre vil ha en teoretisk profil.

Studiet består av fire emner som gir til sammen 60 studiepoeng.

 1. Bærekraft
 2. Innovasjon
 3. Studentbedrift
 4. Praktisk entreprenørskap

Opptakskrav

 1. Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring:
  • Søkere må ha et relevant fag- eller svennebrev, eller ha fullført treårig yrkesfaglig opplæring.

    

 2. Generell studiekompetanse for enkelte studier:
  • For enkelte studier kan generell studiekompetanse være et opptaksgrunnlag. Dette er definert i de respektive studieplanene.

    

 3. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravene i punkt 1 eller 2, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak basert på realkompetanse.
  • Vær oppmerksom på at realkompetanse ikke gjelder for utdanninger som krever yrkesgodkjenning, autorisasjon, eller sertifisering etter annen lovgivning.

    

 4. Søkere som skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen:
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan få tildelt studieplass på vilkår om at prøven bestås innen 1. oktober.

Opptaksinformasjon

Relevante fagbrev:

Tømrer, Murer- og flislegger, Betongfagarbeider, Rørlegger, Blikkenslager, Maler, Byggdrifter, Gjenvinningsoperatør

Karrieremuligheter

BAE-næringen er i rask utvikling med et økende behov for personer med bærekraftskompetanse og innovasjonsegenskaper. Dette er en kompetanse som er, og vil være, sentral på alle plan i en bedrift. Med studiet vil fagbrevutdannende kunne tre inn i roller som prosjektleder eller mellomleder i utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Tilleggsinformasjon

Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap

Alle utdanninger innen