Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Hamar

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KLP0003

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-16

Om studiet

Alvorlig syke og døende mennesker har ofte komplekse symptomer og behov, som kan kreve ekstra kompetanse for å lindre pasientens fysiske, psykiske, åndelige og eksistensielle behov.

En utdanning i palliasjon (lindrende behandling) gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende i alle aldre og uavhengig av diagnose. De som skal yte pleie og omsorg til pasientene, og overfor pårørende, må inneha kompetanse slik at de kan gi god palliativ omsorg.

Undervisningsopplegg

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  • Palliasjon
  • Sykdommer og behandlingsformer til alvorlig syke og døende
  • Palliative tjenestetilbud, organisering og forløp
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

I studiet vil det undervises om hospicefilosofiens grunnverdier og palliativ omsorg. Det er fokus på livskvalitet for å kunne fullføre livet etter individuelle behov og ønsker. Det undervises om alvorlige sykdommer, forekomst, mulige årsaker, symptomer og behandling, og hvordan dette påvirker pasienten i palliativ fase.

Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den egner seg) eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

  • Helsearbeiderfaget
  • Ambulansefagarbeider

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter en dag i uken ved fagskolens lokaler på Storhamar videregående skole, gjennom hele studiet. Det er også noe undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas, særlig i perioder med praksis. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Attester

Politiattest