Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-ØKL0001

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

1646-1

Om studiet

Norske bedrifter, både små, mellomstore og større, har et stort behov for mer kompetanse innen økonomi og ledelse. Dette praktisk orienterte studiet er spesielt tilpasset deg med yrkesfaglig bakgrunn, men alle videregående utdanninger gir grunnlag for opptak.

Undervisningsopplegg

Studiet består av følgende emner:

 • Forretningsutvikling
 • Innføring i org. og ledelse
 • Operativ ledelse og lederrolle
 • Prosjektledelse
 • Regnskap og -analyse
 • Kostnadsstyring
 • Investering og finansiering
 • Markedsføringsledelse
 • Markedsplanlegging
 • Logistikk
 • Hovedprosjekt

Utdanningen gir deg praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr bl.a. at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan innlemmes i undervisningen. At undervisningen knyttes nært til bedriftenes hverdag, gjør at både student og arbeidsgiver raskt kan ha praktisk nytte av studentens nye kunnskaper.

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling, diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning.

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

Alle fagbrev.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Du er kvalifisert til lederstillinger på mellomledernivå. Kompetansen er etterspurt, og du kan bli en viktig ressurs for bedriften din.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 6 samlinger a tre dager ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Alle utdanninger innen