Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-ØKL0001

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

1646-1

Om studiet

Små og mellomstore bedrifter har et stort behov for mer kompetanse innen økonomi og ledelse. Det samme gjelder mellomledere i større bedrifter. Dette praktisk orienterte og tverrfaglige studiet er spesielt tilpasset deg med yrkesfaglig bakgrunn, men alle videregående utdanninger gir grunnlag for opptak.

Studiet er nett- og samlingsbasert og kan gjennomføres mens du er i jobb. Du får svært etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for bedriften din. Du får praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr blant annet at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan integreres i undervisningen.

At undervisningen knyttes til reelle problemstillinger, gjør at den enkelte student og arbeidsgiver vil kunne ha praktisk nytte av studentens nye kunnskaper nærmest fra første studiedag. 

Undervisningsopplegg

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. Studiet består av fem hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet, der problemstillingen gjerne kan hentes fra egen bedrift, i samarbeid med arbeidsgiver:

  1. Forretningsplan og innovasjon
  2. Organisasjon og ledelse
  3. Økonomistyring
  4. Markedsføring
  5. Logistikk
  6. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring.
    Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opp-taksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere til-strekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet tilsvarer et års heltidsstudie, 60 studiepoeng, og kvalifiserer til lederstillinger på mellomledernivå. 

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 6 samlinger a tre dager ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Alle utdanninger innen