Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik
Hamar

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MMU0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-20

Om studiet

Brukere av omsorgstjenester skal klare seg mest mulig selv, det gjelder også utviklingshemmede. Dette deltidsstudiet er utviklet for å møte et økende kompetansebehov og sikre stabil bemanning i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger.

Studieplanen bygger på nasjonal plan i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og er utarbeidet i samarbeid med faglig ansvarlige i Bærum kommune, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Oslo Akershus og faglærere i Helse- og oppvekstfag i Akershus fylkeskommune.

Omsorgsplanen 2015 påpeker blant annet behovet for økt kompetanse for å sikre høy kompetanse og stabil bemanning i helse- og omsorgssektoren. Planen legger også økt vekt på aktiv omsorg som gir brukerne mulighet for å leve et meningsfylt liv. 

Studiet tilbys på Fagskolen Innlandet Gjøvik med opptak i 2021 og på Storhamar videregående skole på Hamar med opptak 2022.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke som gjennom-føres i tredje semester. Praksis gjennomføres på egen arbeidsplass eller som utplassering på ekstern arbeidsplass.

Studiet betår av fire hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene   
  2. Utviklingshemming
  3. Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid
  4. Organisering, system og ledelse
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier omsorgsarbeider, portør, aktivitør og barne- og ungdomsarbei-der. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass
    på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere til-strekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til arbeid innen miljøarbeidertjenesten, samlokaliserte boliger/omsorgsboliger, institusjoner og andre spesialisthelsetjenester.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter en dag i uken ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud/Gjøvik, gjennom hele studiet. Det er også noe undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas, særlig i perioder med praksis. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen