Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik
Hamar

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MMU0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-20

Om studiet

Studiet er utviklet for å møte et økende kompetansebehov og sikre stabil bemanning i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger og institusjoner. Sentralt står aktiv omsorg som skal gi brukerne mulighet for å leve et meningsfullt liv.

Studiet vektlegger at mennesker med utviklingshemming skal møtes med respekt og verdighet, og oppleve mestring og mulighet for aktiv deltakelse i eget liv.

Undervisningsopplegg

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
 • Utviklingshemming
 • Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid
 • Organisering, system og ledelse
 • Praksis
 • Hovedprosjekt

I dette studiet vil du ha søkelys på å ta vare på brukernes selvstendighet og at de i et støttende miljø skal se muligheter framfor begrensninger. Studiet vil gi deg økt forståelse for mulige årsaker til utfordrende adferd og håndtering av det ved hjelp av adferdsanalytisk tenkning og målrettet miljøarbeid. Du vil oppleve et studium medfokuspå tverrfaglig samarbeid.

Studiet kombinerer klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke som gjennomføres i tredje semester. Praksis gjennomføres på egen arbeidsplass eller som ekstern utplassering.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev 

 • Aktivitørfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Utdanningen gjør deg kvalifisert til arbeid innen miljøarbeidertjenesten, samlokaliserte boliger/omsorgsboliger, institusjoner og andre spesialisthelsetjenester.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter en dag i uken ved Fagskolen Innlandets lokaler på Storhamar videregående skole, gjennom hele studiet. Det er også noe undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas, særlig i perioder med praksis. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen