Helseadministrasjonssekretær favoritt ikon

Fagskole
Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder? Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste. Utdanningen som helseadministrasjonssekretær vil gjøre deg til en verdifull ressursperson. Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad både når det gjelder løpende administrativt arbeid, samt også å kunne gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling. Alle emnene i utdanningen representerer sentrale fagområder som du som kontorfaglig ansatt innen helsetjenesten må beherske for å fungere på en profesjonell måte.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

39 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Dette lærer du

Du skal innom temaer som etikk, menneskesyn og kultur. Du kommer inn på praktisk personalarbeid, økonomiforståelse og pasientservice. Helsesektoren er inndelt i primær- og spesialisthelsetjenesten, og forvaltningen er ulik i de to sektorene. Dette får du også innblikk i gjennom studiet. Du kommer selvsagt innom velferdsteknologi, kvalitet og HMS. Du får kunnskaper og ferdigheter i bruk av IKT-verktøy til saksbehandling, oppfølging av regnskap og oppdatering av nettside. Du er innom kvalitetsarbeid, kommunikasjon, samhandling, arbeid med møter, håndtering av konflikter. Du skal kunne finne lover, forskrifter og rutiner innen helsetjenesten.

Noen av temaene du skal gjennom er

 • Virksomhetens praktiske og elektroniske jobbhverdag
 • Etikk, menneskesyn og kultur
 • Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 • Praktisk personalarbeid
 • Praktisk pasientservice
 • Saksbehandling, rutiner og systemforbedring
 • Økonomiforståelse og økonomistyring
 • Møtearbeid og sekretærfunksjoner
 • Den kontorfaglig ansattes personlige verktøykasse
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Den elektroniske pasientjournal
 • DRG-kodesystem brukt i sykehus og refusjonssystemer
 • Primærhelsetjenesten
 • Morgendagens bruk av omsorgsteknologi
 • Pleie- og omsorgsmeldinger i kommunehelsetjenesten

Undervisningsopplegg

 • Utdanningen er nettbasert og som student får du tilgang til en klasse hvor alle starter samtidig. 
 • Du har nettsamling en kveld i uken. 
 • Du kan stille spørsmål til læreren under nettsamling, via chat og på e-post når du måtte ønske. 
 • Det tas opptak av alle nettsamlingene som du kan se i ettertid både som repetisjon eller dersom du ikke deltok på nettsamlingen.
 • Du skal levere obligatoriske oppgaver i løpet studietiden som må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. 
 • Du får vitnemål etter endt utdanning og bestått eksamen. 
 • Utdanningen er lagt opp slik at du kan ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av. 

 Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter. Les mer om hvordan det er å være student hos oss.

Opptakskrav

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole, programfag Helse- og sosialfag VG3, Helse og sosialfag. I tillegg må du ha autorisasjon som helsesekretær. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse med minst tre års arbeidserfaring og/eller relevant utdanning innenfor fagområdene som dekkes av de formelle kravene. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Karrieremuligheter

De fleste som tar studiet jobber som helsesekretærer, legesekretærer eller lignende i dag. Du kan søke kontorfaglige stillinger både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både i private og offentlige institusjoner. Etter endt utdanning kan du også søke stillinger som  lederassistent.

Mange som tar dette studiet tar også studiet helsekoordinator.

Kvalifikasjon/tittel

Helseadministrasjonssekretær