Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

For å bli en god leder i helsesektoren kreves det innsikt i politiske og økonomiske, så vel som rettslige, rammebetingelser. Dette programmet gir deg fordypning i problemstillinger knyttet til disse rammene.

Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø.

Programmet er nytt fra høsten 2017, og krever ikke helsefaglig bakgrunn hvis man søker om opptak kun på dette programmet.