Nøkkelinformasjon

Du lærer å vedlikeholde luftfartøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er flysystemmekaniker.

Læreplan

Læreplan i flysystemmekanikerfag

Vg3 flysystemmekanikerfaget – opplæring i bedrift i handler om vedlikehold, reparasjon og modifikasjon på luftfartøyers systemer og komponenter. Faget handler også om å utføre helhetlig arbeid og vedlikehold basert på bedriftens internkontrollsystem. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets behov for driftssikre og velfungerende luftfartøy.  

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger