Barnevernspedagog

– Det som virkelig er avgjørende for å kunne jobbe i dette yrket, er at en har et brennende ønske om å hjelpe og støtte familier som virkelig trenger det, forteller barnevernspedagog Malin Sofie Jørgensen.
Portrettbilde av en jente med blondt hår og en rosa topp. I bakgrunnen er noen trær og en grønn plen
Malin Sofie Jørgensen, 28 år
Barnevernspedagog
Nome og Midt-Telemark Barneverntjeneste
«Det jeg setter mest pris på i min rolle som barnevernspedagog, er muligheten til å gjøre en konkret forskjell i livene til barn og deres familier. »
― Malin Sofie Jørgensen
Publisert: 23.02.2024
«Det jeg setter mest pris på i min rolle som barnevernspedagog, er muligheten til å gjøre en konkret forskjell i livene til barn og deres familier. »
― Malin Sofie Jørgensen
«For å bli barnevernspedagog, starter man med generell studiekompetanse før man søker seg inn på barnevernspedagogutdanningen ved høyere utdanningsinstitusjoner. »
― Malin Sofie Jørgensen

Hvorfor valgte du å bli barnevernspedagog?

-Min vei til å bli barnevernspedagog var drevet av en kombinasjon av personlige interesser, tidligere erfaringer, og ønsket om å gjøre en betydelig forskjell i livene til sårbare familier. Jeg startet min karriere med et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og jobbet i både barnehage og skole. Disse erfaringene åpnet øynene mine for behovet og verdien av å støtte familier i vanskelige livssituasjoner. Min utdanningsreise tok meg videre til Tanzania på utveksling, hvor jeg arbeidet med familier under ekstreme forhold. Denne opplevelsen forsterket min overbevisning om at dette er mitt kall – "å tilby hjelp og støtte der det trengs mest."

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- En typisk arbeidsdag for meg som barnevernspedagog er variert. Jeg starter som regel klokken 08.00 og er ferdig rundt klokken 15.45. Dagene er sjelden like; de kan inneholde alt fra hjemmebesøk, samtaler med barn på skolen, til møter med foreldre på kontoret. En viktig del av uken er våre "drøftedager”, der vi samles for å dele og diskutere komplekse saker. Disse samlingene styrker samarbeidet og kompetansen i teamet, og er avgjørende for kvaliteten på vårt arbeid. 

Når jeg ikke er opptatt med møter, er skrivearbeid en vesentlig del av mine oppgaver. Dette inkluderer å forberede møteinnkallinger, ferdigstille rapporter, og utforme vedtak. Det er veldig mange forskjellige områder en kan jobbe under i barnevernet. Jeg jobber i hovedsak med undersøkelser og tiltak, men hjelper også til på andre områder om det er behov. 

Det som gjør arbeidet spesielt, er dets dynamiske natur. Fleksibilitet, evnen til rask tilpasning, og tverrfaglig samarbeid er derfor essensielt i min hverdag.  

Image
To personer sitter ved et bord og har en samtale og ser på en pc-skjerm
Foto: foto: privat

Hva kreves for å kunne jobbe som barnevernspedagog?

-For å bli barnevernspedagog, starter man med generell studiekompetanse før man søker seg inn på barnevernspedagogutdanningen ved høyere utdanningsinstitusjoner. Det som virkelig er avgjørende for å kunne jobbe i dette yrket, er at en har et brennende ønske om å hjelpe og støtte familier som virkelig trenger det. Egenskaper som struktur, omsorg, engasjement og å ville gjøre en forskjell for andre er et viktig fundament i denne jobben.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

-Dette yrket passer best for personer som er i stand til å håndtere høyt arbeidspress og stress med ro og profesjonalitet. Evnen til å være tålmodig, empatisk, og løsningsorientert er avgjørende, gitt yrkets natur, som ofte innebærer å jobbe tett med familier i utfordrende situasjoner. Det kreves også en sterk evne til å være til stede og lytte, for å tilby den nødvendige støtten til de som trenger det mest. 

På den andre siden, kan yrket være utfordrende for de som finner det vanskelig å håndtere følelsesmessig belastning eller som strever med å balansere de mange kravene og tidsfristene som jobben innebærer. Det er også viktig å kunne skille mellom personlige følelser og profesjonelle plikter, noe som kan være vanskelig for noen. Derfor er yrket utrolig givende for de rette personene, samtidig krever det en spesiell blanding av personlige egenskaper og profesjonell tilnærming. 

Dokumentasjon er også noe som er viktig i barnevernet. Ifølge loven er det i dag krav til dokumentasjon. Det vil si at en må like og beherske det å dokumentere alt en gjør, noe som er veldig viktig i denne jobben for å kunne gjøre den best mulig. 

Hva liker du best med å være barnevernspedagog?

-Det jeg setter mest pris på i min rolle som barnevernspedagog, er muligheten til å gjøre en konkret forskjell i livene til barn og deres familier. For eksempel det å ringe en forelder eller et barn som har behov for å snakke og vite at den samtalen har bidratt til at dagen deres blir bedre. Denne direkte innvirkningen på dagene deres gir en følelse av motivasjon og det å vite at en kan tilby hjelp og støtte til noen som virkelig trenger det, er uten tvil noe av det beste med jobben min.

Hva liker du minst?

-Det mest utfordrende aspektet ved jobben min er å innse at tross all innsats og dedikasjon, er det tilfeller hvor systemets begrensninger forhindrer oss i å gi all den hjelpen en familie trenger. Å jobbe hardt for å hjelpe en familie, bare for å oppdage at regelverk og ressursbegrensninger kan stå i veien for ideelle løsninger, kan være dypt frustrerende. Denne erkjennelsen av at ikke alle utfordringer kan overvinnes, til tross for vår beste innsats, er det jeg finner minst tilfredsstillende med yrket.

Image
To personer sitter ved et bord og ser på en pc-skjerm.  De sitter overfor hverandre og rommet er et standard møterom.
Foto: Foto: privat

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

-Innenfor barnevernspedagogikk er det et bredt spekter av muligheter og karriereveier. Utover det tradisjonelle barnevernet, kan barnevernspedagoger finne roller i barnevernsinstitusjoner, hos NAV, som miljøterapeuter i skoler, og mange andre steder der det er behov for deres spesialiserte kunnskap og ferdigheter. Videreutdanning og spesialisering er også sterkt tilrettelagt, med tilbud om mastergrader og ulike kurs som lar en fordype seg i spesifikke interesseområder. 

Min egen arbeidsplass oppmuntrer til kontinuerlig læring og utvikling, noe som åpner for enda flere muligheter innen feltet.

Hva kan man forvente i lønn som barnevernspedagog?

-Som barnevernspedagog kan man forvente en startlønn på rundt 500 000 kroner årlig, avhengig av erfaring og ansiennitet. Det er muligheter for lønnsvekst gjennom karrieren basert på erfaring, videreutdanning, og spesialisering. Selv om lønnsnivået er konkurransedyktig, er det viktig å merke seg at motivasjonen i dette yrket ofte er drevet mer av ønsket om å gjøre en forskjell enn av lønns potensiale alene.

Hvordan er sjansene for å få jobb som barnevernspedagog?

-Sjansene for å få jobb som barnevernspedagog er generelt gode, mye takket være det stadige behovet for kvalifiserte fagfolk som kan støtte og hjelpe familier i utfordrende situasjoner. Dette er et yrke hvor det kontinuerlig er behov for engasjerte og dyktige personer, noe som gjenspeiles i jobbmarkedet. Å velge en karriere som barnevernspedagog betyr å gå inn i et felt med meningsfylte og viktige oppgaver, hvor man virkelig kan gjøre en forskjell.

 

Tilhørende utdanninger

Barnevern

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Finn studier
Videreutdanning i sosialt arbeid

Avhengig av hvilken videreutdanning du velger kan du fordype deg i områder som arbeid med sårbare barn og familier, konflikthåndtering, kommunikasjon og veiledning.

Finn studier
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Psykososialt arbeid er en videreutdanning som kan være relevant for dem som arbeider med barn, ungdom og familier. Studiet er en del av regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Finn studier